Český filumenistický svaz, z. s.

    Český filumenistický svaz vznikl v roce 1968. Předcházel mu vzrůstající zájem o tento sběratelský obor. Vznikala řada sběratelským kroužků, většinou při jednotlivých závodech nebo kulturních domech. Ve městech, kde byla bohatá členská základna a dostatek aktivních členů, začaly být vydávány filumenistické časopisy, vzpomeňme dnes již zaniklé zpravodaje Karlovarský či Severočeský filumenista. Významným mezníkem byl IV. celostátní aktiv filumenistů, který se uskutečnil 4. prosince 1966 v Praze. V přijatém usnesení ukládá celostátnímu Poradnímu výboru filumenie, dokončit jednání s ministerstvem školství a kultury o právním postavení čs. filumenie v rámci zájmové činnosti občanů a vypracovat návrh statutu vrcholného orgánu československých filumenistů.
    Snaha o vytvoření celostátní organizace pokračovala i na V. celostátním aktivu filumenistů v roce 1967. Na pořadu této schůze byl především návrh nových stanov celostátní organizace filumenistů, který bude přiložen k registraci svazu na ministerstvu vnitra.
    Po prvním projednání s ministerstvem vnitra v srpnu 1968, došlo k úpravě a na základě doporučení pokračovaly přípravné práce na vytvoření dvou národních svazů až do října 1968. K oficiálnímu převzetí schvalovacího výměru ze dne 15. listopadu 1968, došlo 2. prosince 1968.
Snaha o vytvoření společného Českého filumenistického svazu vyvrcholila uspořádáním ustavující konference ČFS dne 15. prosince 1968. Další podrobnosti o historii najdete zde.
Od roku 1968, vydává svaz časopis Filumenie, který navazuje na časopis vydávaný Poradním výborem filumenie již od roku 1967. V současné době vychází časopis 4x ročně.
    Počet sběratelů po vzniku celostátní organizace stále stoupal a při kulminaci v roce 1977 počet členů atakoval 6000 hranici. Od této doby členská základna postupně klesá na aktuální počet 384 členů (r. 2016). Vrcholné období není spojené pouze s vysokým počtem členů, ale také množstvím výstav, zájezdů do muzeí a sirkáren a velkým množstvím sběratelských setkání.

    Stát se členem ČFS je jednoduché. Předpokládá to prakticky jediné - chuť do sbírání. Poté již jen zaplatit členský příspěvek a shromažďovat informace o tom, jakou oblast si ke sbírání vybrat. Věřte, že zápalkových nálepek existuje nepřeberné množství a je z čeho vybírat.