HISTORIE SIRKAŘSTVÍ + PUBLIKACE


Historie sirkařství, publikace a studie nejenom o historii sirkáren a výrobě zápalek

HLAVNÍ ROZDĚLENÍ HISTORIE a PUBLIKACÍ


1. Historie sirkařství v datech

          Historie v datech
          Filumenistická encyklopedie
          První čeští sirkaři
          České sirkařství v datech                                                                                                              Kalendárium

2. Historie sirkařství
          Mapa starých sirkáren
          Sborník starých sirkáren                                                                                                                                                                                                                                            Sto dvacet let českého sirkařství

3. Historie sirkáren podle měst
          Abecedně (B-C-Č-H-CH-J-K-L-M-N-P-S-T-V-Z-Ž)

4. Historie sirkáren podle regionu
          Sirkárny jižních Čech                                                                                                                                                                                                                                                  Pošumavské sirkárny
          Akciová společnost HELIOS
          Sirkařství na Chrudimsku
          Kapitoly o českém sirkařství
          Staré české sirkárny
          Sirkárny Moravy, Slezska a Slovenska
          Zápalkárne Podkarpatskej Rusi
          História výroby zápaliek na Slovenku

5. Ostatní publikace a studie
          Dějiny Československa na ZN                                                                                                                                                                                                                                  Dějiny zápalky                                                                                                                                                                                                                                                                Filumenistický magazín                                                                                                                                                                                                                                            Konec velkého snu Ivara Kreugera 
          Kurz základu filumenie                                                                                                                                                                                                                                              Lidé a vesmír-kosmonauté
          Malá filumenistická univerzita                                                                                                                                                                                                                                Panovníci českých zemí
          Panteon
          Průvodce začínajícího filumenisty                                                                                                                                                                                                                        Příbram a filumenie                                                                                                                                                                                                                                                    Stanovy SOLO a.s,
          Staré pověsti filumenistické
          Zabavené zápalky 


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu