HISTORIE ČFS


Historie našeho svazu v datech

HISTORIE ČFS

2024

 • - Vydání  Katalogu Austrie - 3.díl  reklamní ZN

 • - Těsně před uzávěrkou prvního vydání časopisu Filumenie, 7. února odešel zcela náhle a neočekávaně do filumenistického, kaktusářského a bonsaistického nebe náš kamarád, kolega, sběratel, dlouholetý člen svazu, který mimo jiné pro vás sběratele zařizoval setkání sběratelů v pražské menze, bývalý předseda VV ČFS a v posledních 8 letech také předseda revizní skupiny ČFS, pan Jindřich Jelínek.

2023

 • aktualizace katalogu filumenistických aršíků od roku 2019 na verzi V01_5
 • aktualizace katalogů přířezů SOLO od ukončení výroby zápalek v ČR v roce 2008
 • aktualizace katalogů obchodních řetězců, soukromých vydavatelů a distributorů (RESI, HELFARE, dm drogerie, IKEA, Rossmann, VersaCo a další) 
 • webové stránky rozšířeny o části – adresář členů ČFS, fotogalerie reprodukcí ZN a retro příspěvky ze starého  webu
 • do výkonného výboru byl kooptován oblastní zmocněnec pro střední Čechy Michal Šabla
 • Dokumenty 20. členské konference v Pardubicích
 • tisk F3/2023 ve formátu A2 pro téměř 100 sběratelů
 • - sběratelská setkání – Brno, Pardubice, Praha 2x, Sušice
 • - tři sady sběratelských a tři vydání pamětních aršíků, čtyři přetisky k setkání a dvě sady jiných ZN
 • - ČFS k 30. 6. 2023 měl 328 členů, z toho 15 zahraničních
 • finanční podpora sběratelů k 30.6.2023 v částce 13 150,- Kč   
 • - finančně nás podpořili 3 společnosti (firmy): SOLO, Helfare, Severochema (celkem 7 500Kč) 
 • - výstava v Muzeum Vysočiny, pobočka Třešť; 10. 6. – 9. 9. 2023, výstavu připravil, pod záštitou ČFS, sběratel a redaktor Filumenie Štěpán Kubík ve spolupráci s Jiřím Brožákem 
 • - zahájena příprava katalogu B. Fürtha
 • - zveřejnění adresáře sběratelů ČFS na webu, 96 přihlášených
 • ČFS vydal katalog Austrií 2 – jednotlivé; autoři J. Kučera a J. Homolka;
  netradiční formát, téměř 270 stran katalogizovaných nálepek s doprovodným textem
 • ohlédnutí za krásou zápalkové nálepky, výstava v Aši od 5. května 2023 v muzeu v Mikulášské ulici., výstavu připravil člen ČFS Roman Pleier
 • - vydání svazového zpravodaje FILUMENIE - 3 čísla, celkem 120 stran pestrého čtení pro sběratele
 • zpravodaj ČFS Filumenie zůstává v ČR posledním periodikem vydávaným pro filumenisty po ukončení vydávání časopisu Jihočeský filumenista v měsíci květnu 2023

2022

 • - obnovená setkání sběratelů v Brně, o možnosti uspořádat setkání brněnští sběratelé uvažovali delší dobu, tuto              výzvu se jim podařilo realizovat v dubnu tohoto roku 
 • - výstava zápalkových nálepek v Písku, duben 2022, organizace se ujal známý sběratel, pan JUDr. Jiří Brožák, ve              spolupráci s naším svazem 
 • - první číslo Filumenie 2022 po ukončení činnosti redaktora F. Neubauera, připravil výkonný výbor svazu 
 • - tradiční setkání sběratelů v květnu t. r. v kolébce sirkařství Sušici, doplnil křest nového katalogu ČFS Austrií - 1. díl      Série, z dílny autorů Kučera a Homolka, doprovodili za autory Ing. Jan Homolka,  dále předseda svazu M. Frantes a      ředitel muzea
 • - od druhého čísla členského zpravodaje je redaktorem Filumenie Štěpán Kubík 
 • - Setkání sběratelů v Pardubicích a členská schůze ČFS - 17. září 2022, více o této konferenci naleznete zde 
 • - Během roku proběhly pod záštitou ČFS tyto akce: 
 •     sběratelská setkání v Praze - Menza (2x)
 •     setkání v Praze - Revoluční (1x)
 •     sběratelská setkání v Brně (2x)
 •     sběratelská setkání v Pardubicích (2x)
 •     sběratelská setkání v Sušici (2x)
 •       - celkem rekordních 9 akcí

2021

 • v závěru roku,  ukončil  redakci svazového zpravodaje Filumenie, pan František Neubauer
 • podzimní sběratelské setkání v Praze - Menza, se uskutečnilo i přes obtížnou epidemickou situaci
 • 30. 9. 2021 zahájily provoz nové oficiální internetové stránky ČFS, které má pod správou Petr Šplíchal
 • 18. členská konference se uskutečnila 11. září 2021 v Pardubicích, vše podstatné najdete o této konferenci zde
 • epidemiologická situace se na začátku roku nezlepšila, naopak. To bude mít negativní dopad na řadu připravovaných akcí, setkání apod.
 • 24. 3. 2021 zemřel ve věku 78 let pan Josef Kokstein; známý sběratel, spolupracovník našeho svazu a bývalý člen výkonného výboru, ale především velký odborník na zápalkové nálepky, který se podílel i na přípravě řady katalogů
 • kooptován Luděk Trejbal jako člen VV
 • jmenováni noví oblastní zmocněnci - Michal Šabla za střední Čechy, Pavel Kubický za východní Čechy a Tomáš Kučera za severní Moravu
 • členem ČFS se stala společnost SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. 

2020

 • pandemie COVIDu 19 narušila kalendář akcí pro tento rok, první sběratelské setkání se uskutečnilo až 13. června v Pardubicích
 • 17. členská konference se uskutečnila 12. září 2020 v Pardubicích
  podrobné informace najdete ve zprávě
 • schváleny nové stanovy ČFS a schválen nový oficiální název, který zní Český filumenistický svaz, z. s.
 • spolu se změnou názvu ČFS bylo zveřejněno i nové logo
 • kooptován člen VV - Stanislav Kára 
 • z ekonomických důvodů byl zvýšen členský příspěvek na 300 Kč, pro členy nad 70 let věku 200 Kč
 • od čísla 3/2020 vychází časopis Filumenie v celobarevném provedení
 • obnovena aršíková služba ČFS, pro zajišťování aršíků členům ČFS a jejich katalogizaci
 • na počátku roku zemřel Ivo Šeberle, dlouholetý člen VV, který měl na starosti katalogizaci přířezů SOLO  
 • v závěru roku zemřel dlouholetý člen výkonného výboru, sběratel a obětavý člověk Dr. Jaroslav Čapský

2019

 • regionální výstavy ve Spáleném Poříčí a Hořovicích
 • kooptován člen VV - Pavel Filipi 
 • oficiální vydání zápalkových nálepek
 • vydání Katalogu filumenistických aršíků 1953-2018 a Katalogu československých zápalkových nálepek pro domácí trh 1918-45
 • pan Miloš Kouba byl pověřen oblastním zmocněncem pro východní Čechy za odstupujícího Františka Ševčíka 

2018

 • 50. výročí založení Českého filumenistického svazu - slovo předsedy ČFS (F 1/2018)
 • regionální výstavy v Plzni a Domažlicích
 • zemřel dlouholetý člen svazu pan Vladimír Kvasnička z Brna
 • redakce zpravodaje Filumenie se ujal František Neubauer

2017

 • funkci oblastního zmocněnce pro Východní Čechy převzal pan František Ševčík
 • podzimní termín sběratelského setkání se stěhuje ze Sušice do Pardubic
 • internetové stránky získávají novou podobu a spoustu užitečných informací, katalogů, publikací a dalšího sběratelského materiálu 

2016

 • 16. členská konference ČFS 4. června 2016 - složení výkonného výboru a kontrolní komise
 • v červenci 2016, ve věku 83 let, zemřel pan Jaroslav Švec - zmocněnec pro západočeskou oblast, převzal funkci zmocněnce po Vilému Koydlovi, tuto funkci vykonával od září 1979, na členské konferenci v červnu 2016, mu bylo uděleno čestné členství ČFS za dlouholetou práci ve svazu
 • funkci oblastního zmocněnce pro Západočeský kraj převzal pan Martin Frantes

2015

 • přestavba internetových stránek - správu webových stránek převzal Luděk Trejbal
 • SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. stěhuje vedení firmy do Brna, v Sušici zůstává zkušební pracoviště 

2014

 • zemřela Alena Macenauerová - zmocněnec za oblast 32 střední Čechy, novým zmocněncem pro tuto oblast se stal Dr. Jaroslav Čapský
 • zemřel Jaroslav Dohnal - zmocněnec za oblast 36 východní Čechy, novým zmocněncem pro tuto oblast se stal Martin Dohnal
 • změna sídla svazu, ČFS se stěhuje z Prahy do Úval 
 • 24. května zemřel Jiří Šperk (1929) - zakládající člen ČFS, dlouholetý předseda, zastával různé funkce ve VV i redaktora Filumenie, autor filumenistických publikací, studií, článků zabývající historií sirkařství, katalogů i výlepních listů.

2012

 • v květnu došlo ke změně zmocněnce v oblasti č. 37 jižní Morava, odstupujícího Emila Urbánka nahradil pan Jan Musil z Radostic

15. členská konference ČFS 16. června 2012 v Praze

Výkonný výbor
Předseda: Jindřich Jelínek
Místopředseda: Jan Nedoluha
Ekonom a členská evidence: Judr. Jaroslav Čapský
Katalogizace přířezů: Ivo Šeberle
Finanční úsek: Milan Tomášek
Kontrolní a revizní komise - Předseda: Martin Frantes, člen Pavel Špaček

2011

 • změna názvu distributora na SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., se sídlem v Sušici 

2010

 • v únoru rezignoval na funkci předsedy i člena VV ČFS Josef Lux, nadále je ve VV pouze s hlasem poradním a dočasně vede drobné finanční hospodářství, na přechodnou dobu povinnosti předsedy svazu převzal kolektivně VV
 • v únoru byl za člena VV kooptován Milan Tomášek a uvolněn byl Roman Baroš pro časovou zaneprázdněnost
 • v květnu byl za člena VV kooptován Miloslav Kubiš
 • v červnu byl zvolen předsedou ČFS na zbytek volebního období Jindřich Jelínek

2009

 • v lednu se funkce redaktora časopisu Filumenie vzdal Jaromír Jindra a jeho nástupcem se stal Martin Dohnal
 • zemřel Ladislav Braun st. - zmocněnec za oblast 35 Chomutov, oblast byla sloučena s oblastí 34 pod zmocněnce pana Švece
 • zemřel František Babka - zmocněnec za oblast 31 Praha, novým zmocněncem pro tuto oblast se stal Ing. arch. Jiří Kučera

2008
40 let od ustavení ČFS v roce 1968

14. členská konference ČFS 29. března 2008 v Sušicích

Výkonný výbor

Předseda: Josef Lux
Ekonom a členská evidence: Judr. Jaroslav Čapský
Správce webových stránek ČFS: Martin Dohnal
Katalogizace přířezů: Ivo Šeberle
Prostředník s redakcí Filumenie: Jindřich Jelínek
Redaktor časopisu Filumenie: Jaromír Jindra

 • v prosinci ukončila svoji činnost sirkárna v Sušici, výroba byla přesunuta do Indie a zde zůstala pouze distribuční společnost SOLO SIRKÁRNA, a.s. se sídlem v Sušici

2007
40. ročník časopisu Filumenie

 • v lednu byli za člena VV kooptováni Ivo Šeberle a Jaromír Jindra
 • v červnu byl za člena VV kooptován Martin Dohnal pověřený správou webových stránek ČFS

2006

 • členský příspěvek pro členy starší 70 let snížen na polovinu tj. 75,- Kč
 • od května 2006 začíná znovu vycházet časopis Jihočeský filumenista, tentokrát jako měsíční speciál Filumenie
 • 27.10.2006 zemřel František Holeček - člen VV ČFS, autor několika svazků katalogu přířezů
 • z funkce tajemníka VV byl uvolněn z rodinných důvodů Rostislav Lakomý

2005
13. členská konference ČFS 31. dubna 2005 v Pardubicích

 • úprava stanov - přechod na dvoustupňové řízení (nejvyšším orgánem zůstává členská konference, svolávaná jednou za čtyři roky, mezi konferencemi řídí činnost svazu Výkonný výbor ČFS (Ústřední výbor byl zrušen)

Výkonný výbor

Předseda: Josef Lux
Místopředseda: Pavel Soukup
Ekonom: Ing. Rostislav Lakomý
Členská evidence: JUDr. Jaroslav Čapský
Prostředník s redakcí Filumenie: Jindřich Jelínek

 • 28.2.2005 zemřel Petr Laštovka - dlouholetý člen ČFS autor řady výlepních alb
 • 25.9.2005 zemřel Pavel Soukup - člen VV ČFS, zajištění novinek sušických přířezů převzal Josef Lux
 • 17.11.2005 zemřel Jan Kořínek - zmocněnec ČFS a člen ÚV ČFS

2004

 • zprovozněny nové stránky www.filumenie.com
 • 1.5.2004 VV ČFS
 • 12.9.2004 Sběratelské dny na Výstavišti v Praze (dříve PKO Julia Fučíka) - prezentace ČFS
 • ČFS navázal kontakt s filumenisty ze Sankt Petěrburgu (výměna Filumenie za Něvskij Filumenist)

2003
Zasedání ÚV ČFS 26. dubna 2003

 • hospodář Štefl rok 2001 příjmy 324.500 Kč, výdaje 316.900 Kč, výnos 7.500 Kč
  rok 2002 příjmy 300.900 Kč, výdaje 274.000 Kč, výnos 26.900 Kč
 • p. Štefl končí - ocenění "zasloužilý člen ČFS", novým hospodářem je Mgr. Hana Soukupová
 • novým členem VV P. Soukup
 • zemřel Jan Jahoda - místopředseda ČFS
 • úhrada za materiál od 1.7. 2003 se platí oblastním zmocněncům
 • počet členů klesl v roce 2003 o 177, konečný stav ke konci roku 2003 je 721 platících sběratelů
 • 24.11.2003 zemřel JUDr. Ivan Hodža - zakládající člen ČFS a SFZ, na jeho místo kooptován do funkce hospodáře SFZ Pavel Veselský

2002

 • svazová aukce - duben 2000, zúčastnilo se 12 členů z cca 800 sběratelů
 • počet členů 890, pokles o 115 členů

2001
12. členská konference ČFS 28. dubna 2001

Výkonný výbor

Předseda: Josef Lux
Místopředseda: Jan Jahoda
Ekonom: Jaroslav Čapský
Členská evidence: Rostislav Lakomý
Prostředník s redakcí Filumenie: Jindřich Jelínek
Ústřední výbor ČFS
Předseda: Josef Lux
Babka František
Berka Otto
Braun Ladislav
Čapský Jaroslav
Dohnal Jaroslav
Jahoda Jan
Jelínek Jindřich
Kořínek Jan
Lakomý Rostislav
Macenauerová Alena
Soukup Pavel
Švec Jaroslav
Urbánek Emil
Zelinka Bohuslav
Kontrolní a revizní komise - Předseda: Jiří Šperk, dále Zdeněk Coufal a Jan Uxa

 • referát odstupujícího předsedy p. Šperka - pokles členské základny, špatná práce hospodáře po p. Šteflovi
 • zvýšení členského příspěvku od roku 2002 na 100,- Kč, resp. 50,- Kč nad 70 let
 • udělen čestný titul "Čestný předseda ČFS" dlouholetému předsedovi J. Šperkovi (70 let)
 • duben 2001 - ČFS obnovil písemné aukce prostřednictvím svazového zpravodaje z nabídek sběratelů

Šéfredaktoři Filumenie:

 • Jiří Šperk - ročník 1969 - 1974 (77 čísel)
 • MUDr. Vlastimil Sovina a Ing. Otto Štefan - ročník 1975 (6 čísel + 2 mimořádná vydání)
 • Ing. Otto Štefan - ročník 1976 - 1979 (24 čísel)
 • Jiří Šperk - ročník 1980 (6 čísel + 1 mimořádné vydání)
 • Jaromír Jindra - ročníky 1981- 1990 (60 čísel)
 • Jiří Šperk - ročník 1991 - 1992 (7 čísel)
 • Rostislav Lakomý - ročník 1993 - 1997 (20 čísel)
 • Jaromír Jindra - ročníky 1998-2007 (40 čísel)

2000

 • výstava ZN a obalů k 170. výročí založení výroby zápalek v Sušici prosinec 1999 - leden 2000 v Národním technickém muzeu
 • členská konference SFZ se uskutečnila v Banské Bystrici 13. května 2000
 • počet členů je 2005

1999

 • 1.5.1999 kooptován do VV František Holeček - svěřena koordinace činnosti svazových zmocněnců
 • od konce června stěhování všech skladů do centrálního skladu v Přelouči
 • poprvé svazové stránky na webu
 • úprava stanov vzhledem ke klesající členské základně - těžkopádný třístupňový systém (členská konference - ústřední výbor - výkonný výbor)

1998

 • svaz přestává zajišťovat členům novinky reklamních agentur (sběratelé získávají materiál jinde a svazu zůstává ležet na skladě neprodejný materiál)

1997

11. členská konference 22. března 1997 v Sušici

Výkonný výbor

Předseda: Jiří Šperk
Místopředseda: Josef Lux
Tajemník: Zdeněk Coufal
Hospodář: Jan Dvořák
Vedoucí RES: Rostislav Lakomý
Vedoucí SAD: Jindřich Jelínek
Člen VV: Jaroslav Čapský
Revizní skupina: Jan Uxa, Jiří Vágner, Bohuslav Zelinka

 • členský příspěvek na rok 1998 zůstává ve výši 50,- Kč (25,- Kč nad 70 let)
 • zrušena oblast liberecká (sloučena s chomutovskou), pardubická (sloučena s hradeckou), přerovská (sloučena s ostravskou)

1996

 • členský příspěvek na rok 1996 je 50,- Kč
 • 1994 - 2504 členů

1995

10. členská konference 22. dubna 1995 v Pardubicích

Výkonný výbor

Předseda: Zdeněk Coufal
Místopředseda: Josef Lux
Místopředseda: Jiří Šperk
Tajemník: Zdeněk Coufal
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: Rostislav Lakomý
Členové VV: Jan Dvořák, Jindřich Jelínek, Josef Kokstein, Bohuslav Zelinka
Revizní skupina: Jaroslav Čapský, Jiří Vágner, Václav Žádný

1994

45. zasedání ÚV ČFS

 • svaz uzavřel dohodu s pěti soukromými vydavateli (Filuma, Moldavia, Gabretta, G-servis, Resi) a jednal s firmou Reksipo
 • členský příspěvek 40,- Kč
 • počet členů je 2841 členů

1993

9. členská konference 27. března 1993 v Herba restaurantu v Pardubicích

Výkonný výbor

Předseda: Zdeněk Coufal
Místopředseda: Josef Lux
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: Bohuslav Zelinka
Vedoucí RES: Rostislav Lakomý
Vedoucí SAD: Jiří Šperk
Členské služby: Josef Kokstein
Ústřední výbor má 35 členů
Revizní skupina: Jan Dvořák, Václav Koukol, Jiří Vágner

1992

44. zasedání ÚV ČFS 25. dubna 1992 v Pardubicích

 • hlavní organizátor oblastní zmocněnec Vladislav Molavec
 • velké změny - odešly 2/5 ústředního výboru, ve VV 4 nová jména
 • již dříve zavedeny kauce, aby se snížil počet neplatičů členského příspěvku
 • 2. časopisecká aukce ČFS
 • k 30.6.1992 je 3516 členů
 • členský příspěvek na rok 1992 a 1993 - dvě složenky 30,- Kč (členský příspěvek), 50,- (zúčtovatelná záloha nebo kauce na odběr nálepek)

1990

8. členská konference 8. prosince 1990 v Ústředním kulturním domě železničářů v Praze

Výkonný výbor

Předseda: Jiří Šperk
Místopředseda: Zdeněk Coufal
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: Rostislav Lakomý
Vedoucí RES: Jan Kořínek
Vedoucí SAD: Josef Lux
Vedoucí novinkové služby: Josef Kokstein
Vedoucí hospodářských záloh: Jan Jahoda
Člen VV: Bohuslav Zelinka
Ústřední výbor má 45 členů
Revizní skupina - Předseda: Jan Dvořák, členové Václav Koukol, Jiří Vágner, Ladislav Zrzavý, Václav Žádný

 • počet členů je 4560

1989

7. členská konference 4. března 1989 v Ústředním kulturním domě železničářů v Praze

 • ČFS vyhlásil soutěž v náboru nových členů

Výkonný výbor

Předseda: Jiří Šperk
Místopředseda: Zdeněk Coufal
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: František Dousek
Redaktor Filumenie: Jaromír Jindra
Archivář a knihovna ČFS: Josef Kokstein
Člen VV pro styk se s.p. Solo Sušice: Josef Lux
Ústřední výbor má 41 členů

Revizní skupina - Předseda: Jan Dvořák, členové Václav Koukol, V. Motyčka, Jaroslav Rousek, František Zeman
Oblastní zmocněnci
Pražská oblast: Josef Štefl
Středočeská oblast: Alena Macenauerová
Jihočeská oblast: Jan Kořínek
Západočeská oblast: Jaroslav Švec
Liberecká oblast: Zdeněk Jiroš
Chomutovská oblast: Ladislav Braun
Královéhradecká oblast: Jaroslav Dohnal
Pardubická oblast: Vladislav Molavec
Jihomoravská oblast: Emil Urbánek
Přerovská oblast: Vojtěch Krutil
Ostravská oblast: Ing. Otto Berka

1988

 • 1. výměnná schůzka ČFS v Brně 23.4.1988
 • 20. výročí vzniku svazu (vydáno 108 katalogů a alb)
 • Od 1.1.1988 se ruší Olomoucká oblast - členové se převádějí do oblasti Přerovské (zmocněnec Vojtěch Krutil)
 • 24. svazová aukce
 • obnovení registrace členského klubu v Hradci Králové
 • 2. celostátní výměnná schůzka sběratelů ZN pořádaná ČFS 5.11.1988 v ÚKDŽ v Molákově sále v Praze
 • 3.12.1988 slavnostní zasedání ústředního výboru u příležitosti 20 let ČFS v ÚKDŽ v Praze
 • počet členů k 30.9.1988 je 4841 členů (o 34 méně oproti loňskému roku)

Oblastní zmocněnci

Pražská oblast: Josef Štefl
Středočeská oblast: Alena Macenauerová
Jihočeská oblast: Jan Kořínek
Západočeská oblast: Jaroslav Švec
Liberecká oblast: Zdeněk Jiroš
Chomutovská oblast: Ladislav Braun
Královéhradecká oblast: Vojtěch Bolina
Pardubická oblast: Vladislav Molavec
Jihomoravská oblast: Emil Urbánek
Přerovská oblast: Vojtěch Krutil
Ostravská oblast: Ing. Otto Berka

1987

 • ukončeno vydávání Karlovarského filumenistického zpravodaje
 • nárůst členů - k 31.3. o 100 členů více než předchozí rok
 • obnoven členský klub v Trutnově
 • do 20.10.1987 zaslalo požadavek na nový nabídkový list 440 členů svazu

1986

 • požár v Solo Lipník na počátku roku
 • zrušeno rozhodnutí o pozastavení členství pana Jánského z Hrobu na základě odvolání v JčF a omluvě - zveřejnění nepravdivých informací poškozujících dobré jméno ČFS

6. členská konference 13. prosince 1986 v Praze

 • zúčastnil se Dr. Ivan Hodža ze Slovenska

Výkonný výbor

Předseda: Jiří Šperk
Místopředseda: Zdeněk Coufal
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: František Dousek
Redaktor Filumenie: Jaromír Jindra
Archivář: Josef Kokstein
Členská evidence: Josef Borský
Členské služby: Jaroslav Šperl
Člen VV:
Ústřední výbor má 41 členů
Revizní skupina - Předseda:Jan Dvořák, členové Břetislav Kotyza, František Mocek, Václav Motyčka, Jan Volf

1985

podzimní zasedání ÚV ČFS 12. října 1985 v DK pracujících v Hradci Králové

 • čtenářská anketa 1985 - zúčastnilo se 1296 sběratelů
 • patronátní dohoda mezi n.p. Solo Sušice a ČFS Praha od 1. dubna 1985 (Solo zajistí dodávání odborných článků o sirkařské výrobě, zapůjčí barevný film o výrobě zápalek pro významné akce, zajistí dodávku přířezů a ZN, vylepí svazové ZN)

1984

5. členská konference 15. prosince 1984 v ÚKDŽ v Praze

Výkonný výbor

Předseda: Jiří Šperk
Místopředseda: Miloslav Vošta
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: Zdeněk Coufal
Redaktor Filumenie: Jaromír Jindra
Archivář: Vojtěch Krutil
Členská evidence: Josef Borský
Jednatel: Josef Kokstein
Členské služby: Jaroslav Šperl
Ústřední výbor má 37 členů + 4 náhradníky
Revizní skupina - Předseda: Jan Dvořák, členové Josef Ernest, František Frantes, Břetislav Kotyza, František Mocek, Václav Motyčka, Jan Volf

 • zrušena registrace filumenistického klubu ve Vlašimi
 • zúčastnil se Dr. Ivan Hodža ze Slovenska

1983

 • vyhodnocení 2. ročníku soutěže filumenistických znalostí (otázky sestavil Zbyněk Borovka)
 • k 31.12.1982 organizováno v ČFS 5292 členů
 • zrušena registrace filumenistického klubu v Trutnově pro pokles stavu členů
 • slavnostní zasedání k 15 letům ČFS 8. října 1983 v ÚKDŽ v Praze + 4. celostátní výměnná burza ZN v Molákově sále
 • 31.12.1983 ukončil po 26 letech svoji činnost filumenistický kroužek při Sdruženém závodním klubu Motorlet a IPS v Praze 3, Plzeňská 59

1982

 • rozšíření VV - kooptováni Josef Kokstein a Jaroslav Šperl
 • rozšíření ÚV ČFS na 49 členů
 • uvolnění z funkce člena ÚV - Jaroslav Hoška (zdravotní důvody), Karel Koziel, Ivan Mohyla (opakovaná neúčast)
 • noví členové ÚV ČFS - Pavel Michal, Jan Kořínek, Julius Tesař, Jaroslav Šperl, Zbyněk Borovka
 • odvolán oblastní zmocněnec pro Královéhradeckou oblast p. Píša (80 let), novým zmocněncem od roku 1983 jmenován Vojtěch Bolina

1981

 • vyhlášení soutěže filumenistických znalostí (15 otázek)
 • z funkce člena ÚV uvolněn Jaroslav Novotný z Přerova - nahrazen Vojtěchem Krutilem
 • registrace členského klubu ČFS Praha 1
 • z funkce člena ÚV uvolněn Karel Sádlo k 31.12.1981 ze zdravotních důvodů
 • k 9.1.1981 v ČFS organizováno 5247 členů

Oblastní zmocněnci

Pražská oblast: Josef Štefl
Středočeský kraj: Alena Macenauerová
Severočeský kraj: 
Ústecká oblast: Ladislav Braun
Severočeský kraj: 
Západočeská oblast: Jaroslav Švec
Liberecká oblast: Václav Šprynsl
Východočeský kraj:
Královéhradecká oblast: Josef Píša
Pardubická oblast: Vladislav Molavec
Západočeský kraj: Jaroslav Švec
Jihomoravská kraj:
Brněnská oblast: Emil Urbánek
Gottwaldovská oblast: Břetislav Kotyza
Severomoravský kraj: 
Přerovsko - Ostravsko: Antonín Hanzálek
Olomoucká oblast: Helena Benýšková

1980

 • zemřel náhle vedoucí redaktor Filumenie Ing. Otto Štefan - do konce roku 1980 pověřen touto funkcí Jiří Šperk
 • nové členské průkazy (není kam lepit členské známky)

Oblastní zmocněnci

Pražská oblast: Josef Štefl
Středočeský kraj: František Listík
Jihočeský kraj: Karel Sádlo
Severočeský kraj: Václav Šprysl
členové ČK Ústí n.L.: Jiří Vágner
Západočeská oblast: Jaroslav Švec
Liberecká oblast: Václav Šprynsl
Východočeský kraj: Josef Píša
Západočeský kraj: Jaroslav Švec
Jihomoravský kraj: Emil Urbánek
ČK Gottwaldov: Břetislav Kotyza
Severomoravský kraj: Antonín Hanzálek
ČK Olomouc: Helena Benýšková

22. zasedání ÚV ČFS 26. dubna 1980 v Rokycanech

 • uvolnění z funkce člena ÚV Helenu Hlídkovou a Vratislava Kubálka

23. zasedání ÚV ČFS 27. září 1980 v Hradci Králové

4. členská konference se konala 29. listopadu 1980 ve Slovanském domě v Praze

Výkonný výbor

Předseda: Jiří Šperk
Místopředseda: Ing. Miloslav Vošta
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: Jaroslav Harapát
Šéfredaktor Filumenie: Jaromír Jindra
Archivář a metodik: Josef Borský
Členská evidence: Josef Borský
Práce s mládeží: Vojtěch Krutil
Ústřední výbor má 41 členů
Revizní skupina - Předseda: Jan Volf, členové Ladislav Braun, František Brodina, Josef Ernest, Břetislav Kotyza, Jan  Mašek, František Mocek, Václav Motyčka, Havel Šmíd
Oblastní zmocněnci
Pražská oblast: Josef Štefl
Středočeský kraj: Alena Macenauerová
Jihočeský kraj: Karel Sádlo
Severočeský kraj: Václav Šprysl
členové ČK Ústí n.L.: Jiří Vágner
Západočeská oblast: Jaroslav Švec
Liberecká oblast: Václav Šprynsl
Východočeský kraj: Josef Píša
Pardubická oblast: Vladislav Molavec
Západočeský kraj: Jaroslav Švec
Jihomoravský kraj: Emil Urbánek
členové z Gottwaldova: Břetislav Kotyza
Severomoravský kraj: Antonín Hanzálek
členové ČK Olomouc: Helena Benýšková

1979

 • zemřel Vilém Koydl (nar. 6.11.1907) zakládající člen ČFS - členské číslo 0005, zpracoval rozsáhlý fotoarchiv

20. zasedání ÚV ČFS 7. dubna 1979 na počest 10. výročí založení ČFS

 • nový člen ÚV ČFS Vladimír Novák
 • 1.1.1979 nový oblastní zmocněnec pro Severočeský kraj - Václav Šprysl (dříve František Dušek)
 • od 1.1.1979 nový hospodář ČFS - Josef Štefl (dříve Helerna Hlídková)
 • udělena "Čestná uznání ČFS" I. A II. Stupně

21. zasedání ÚV ČFS 20. října 1979 v Rokycanech

 • registrace členského klubu Sušice
 • uvolnění z funkce člena ÚV Jiřího Hlouška (na vlastní žádost)
 • noví členové ÚV Jan Jahoda a Alois Zdrha

1978

18. zasedání ÚV ČFS 18. března 1978 v Přerově

 • zrušení registrace členských klubů Praha ČKD Tatra, Brandýs nad Labem
 • registrace členského klubu Ostrov nad Ohří
 • uvolnění z funkce člena ÚV Vladislav Marek a Antonín Opatrný
 • uvolnění z funkce člena Kontrolní a revizní komise Jindřich Moulík
 • kooptuje do funkce člena ÚV Helena Hlídková

19. zasedání ÚV ČFS 30. září 1978 v Hradci Králové

 • registrace členského klubu Solnice
 • uvolnění z funkce člena ÚV Jeroným Frinta, Vladimír Novák
 • kooptuje do funkce člena ÚV Karel Haderer, František Prokeš
 • kooptuje do funkce člena Kontrolní a revizní komise Jeroným Frinta, Vladimír Novák

1977

4. výměnná schůzka ČFS spojená s aukcí ze zásob ČFS se koná 27. března 1977 v Odborovém domě kultury pracujících v Ústí nad Labem

16. zasedání VV ČFS se konalo 26. března 1977 v Ústí nad Labem

 • zrušeny registrace členských klubů Praha Motorlet, Sušice, Žatec, Gottwaldov, Přerov, Havířov a Loštice

17. zasedání ÚV ČFS 26. listopadu 1977 v Rokycanech

 • nejvyšší nárůst členské základny má východočeská oblast (p. Píša)

1976

3. členská konference ČFS 5. prosince 1976 v Praze

Výkonný výbor

Předseda: Ing. Miloslav Vošta
Místopředseda: Jiří Šperk
Hospodář: Jiří Kašpárek
Tajemník: Jaroslav Harapát
Šéfredaktor: Ing. Otto Štefan
Archivář: Bohuslav Láznička
Sekretariát: Václav Voborník
Členské služby: Miroslav Přibil
Organizační záležitosti: Josef Borský
Ústřední výbor má 44 členů
Revizní skupina - Předseda: Jan Volf, členové Ladislav Braun, Ing. Jan Hřebejk, Jan Mašek, Břetislav Kotyza, Jindřich Moulík, František Mocek, Josef Slunéčko, František Šáda, Bohumil Šrom
Svazoví zmocněnci
Hlavní město Praha: Josef Štefl
Středočeský kraj: František Listík
Jihočeský kraj: Karel Sádlo
Severočeský kraj: František Dušek
Západočeský kraj: Jaroslav Švec
Východočeský kraj: Josef Píša
Jihomoravský kraj: Emil Urbánek
Severomoravský kraj: Antonín Hanzálek
ČK Gottwaldov: Břetislav Kotyza
ČK Olomouc: Helena Benýšková

1975

 • Jiří Šperk se vzdal funkce vedoucího redaktora časopisu Filumenie z důvodu řešení bytové otázky a z důvodu nynějšího zdravotního stavu. Funkci převzali MUDr. Vlastimil Sovina a Ing. Otto Štefan.

13. schůze Poradního výboru ČFS 27. dubna 1975

 • pracovní skupina ČFS zahájila práci na definici zápalkové nálepky
 • do VV kooptováni Josef Borský a Jaroslav Harapát
 • registrace členského klubu Lovosice
 • obnovení registrace členského klubu ČKD Tatra Praha
 • zrušení registrace členského klubu Vodňany

14. zasedání VV ČFS spojená s výměnnou schůzkou 15. listopadu 1975 v Odborovém domě kultury pracujících v Ústí nad Labem, Velká Hradební

 • vydán upomínkový aršík

1974

schůzka VV ČFS 20. ledna 1974

Výkonný výbor

Předseda: MUDr. Vlastimil Sovina
Místopředseda pro osvětu: Jiří Šperk
Místopředseda pro organizační záležitosti: Břetislav Kotyza
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: Ing. Otto Štefan
Archivář: Bohuš Láznička
Ekonom. a tiskové záležitosti: Václav Voborník
Členské služby: Miroslav Přibil
Kontrolní skupina: Jiří Kašpárek

 • k 31.12.1973 má svaz 5153 členů

schůzka Poradního výboru ČFS 26. května 1974 v Praze

 • návrh na dočasné vyloučení Jaroslav Šikla z Vodňan do konce roku 1974 a Otto Steinera z Litoměřic do konce funkčního období tj. konce roku 1976 + odnětí čestného uznání uděleného 2.12.1973
 • registrace členského klubu Klatovy
 • k 27.5.1974 má svaz 4999 členů
 • členský příspěvek činí 25,- Kčs
 • nejstarší člen ČFS je Rudolf Jedlička z Hradce Králové (1884) a PhMr. Karel Hostonský z Řevnic (1885)
 • výzva k dodržování zásad distribuce svazových materiálů
 • k 7.10.1974 má svaz 5165 členů
 • 5. ročník ankety o nejlepší zápalkovou nálepku roku 1973
  1. místo: Bechyně 650 let založení (autor Ivo Klečka - trojnásobný vítěz této ankety)
  v sériích zvítězila dvanáctikusová série Klasicismus a empír (nedávno zesnulý akademický architekt Albert Jonáš z Prahy)

12. schůze Poradního výboru ČFS 24. listopadu 1974

 • udělil Čestné uznání za zásluhy o ČFS následujícím členům:

Havel Šmíd z Rokycan

Jindřich Dvořák z Dačic

Alois Fous z Plzně
Jaroslav Harapát z Ústí n.L.
Josef Kamiš z Mostu
Josef Kratochvíl z Říčan
Antonín Marek z Brna
Ludvík Metelec z Tábora
Josef Oliva z Ústí n.L.
Bohumil Pacner z Třebíče
Josef Píša z Hradce Králové
Rudolf Procházka z Přerova
Zdeněk Procházka z Brna
Josef Staněk z Tábora
Havel Šmíd z Rokycan
Jaroslav Švec z Rokycan
Jan Tajovský z Brna
Jan Volf z Hradku u Rokycan
Evžen Zachariáš z Hradce Králové

 • zprostil členství v PV ČFS:
  František Leder z Liberce ze zdravotních důvodů
  Josef Kratochvíl z Říčan ze zdravotních důvodů
  Jaromír Jindra z Českých Budějovic pro nezájem
 • kooptoval za členy PV ČFS:
  Antonín Opatrný z Říčan
  Václav Šprysl z Liberce

1973

 • čtenářská anketa - 1003 vyplněných dotazníků (926 od členů ČFS, 77 od členů SFZ)
 • k 31.8. 1973 měl ČFS 5063 členů

rozšířené zasedání Poradního výboru ČFS 3. prosince 1973 v ZK Motorlet Praha

 • udělena čestná uznání u příležitosti 5. výročí ČFS
 • uvolnění z funkcí Václava Žádného (trvalá neúčast) a Ing. Josefa Slavíčka (nedostatek času)
 • pozdravný telegram nemocnému předsedovi ČFS MUDr. Sovinovi

1972

členská konference ČFS 10. prosince 1972

Výkonný výbor

Předseda: MUDr. Vlastimil Sovina
Šéfredaktor a předseda RES: Jiří Šperk
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: Václav Voborník
Archivář a předseda SAD: Bohuš Láznička
PS pro nábor a propagaci: Ing. Otto Štefan
PS pro koordinaci akcí: Břetislav Kotyza
PS pro členské služby: Miroslav Přibil
PS pro členské kluby svazu: Jiří Kašpárek
Poradní výbor má 37 členů
Revizní skupina - Předseda: Ladislav Braun, členové Dr. František Mocek, Ing. Vladimír Suk, Zdeněk Procházka, Jaroslav Vacek

 • k 31.12.1972 má svaz 5118 členů
 • místopředseda pro organizační záležitosti Ladislav Štípa se vzdal všech funkcí pro nedostatek času

1971

 • Anketa o nejlepší zápalkovou nálepku roku 1971
  1. místo: Kam v Praze? Sluna Praha (autor Ivo Klečka)
  v sériích zvítězila dvanáctikusová série Renesance (zasloužilý umělec arch. Albert Jonáš z Prahy)

Členská konference ČFS 28. března 1971 v Praze

Výkonný výbor

Předseda: MUDr. Vlastimil Sovina
Místopředseda pro osvětové záležitosti: Jiří Šperk
Místopředseda pro organizační záležitosti: Ladislav Štípa
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: Václav Voborník
Archivář: Bohuš Láznička
Členové: Antonín Hanzálek, Jiří Hloušek, František Kiml, Břetislav Kotyza, Vilém Koydl, Miroslav Přibil, Karel Sádlo, Ing. Otto Štefan
Svazoví zmocněnci
Středočeský kraj: František Kiml
Jihočeský kraj: Karel Sádlo
Severočeský kraj: Václav Šprysl
Západočeský kraj: Vilém Koydl
Severočeský kraj: Otto Steiner
Východočeský kraj: Josef Píša
Jihomoravský kraj: MUDr. Vlastimil Sovina
Severomoravský kraj: Antonín Hanzálek
ČK Gottwaldov: Břetislav Kotyza
ČK Olomouc: Helena Benýšková

 • k 31.12. 1971 měl ČFS 4916 členů
 • členský příspěvek je 25,- Kčs

1970

 • Anketa o nejlepší zápalkovou nálepku roku 1970
  1. místo: Nečtiny - 800 let (rytina zámku)
  v sériích zvítězila dvanáctikusová série Gotika (zasloužilý umělec arch. Albert Jonáš z Prahy)

1969

1. schůze VV ČFS 26. ledna 1969

 • způsob rozdělení majetku mezi ČFS a PV Slovenského filumenistického zväzu

Výkonný výbor

Předseda: MUDr. Vlastimil Sovina
Místopředseda pro osvětové záležitosti: Josef Borský
Místopředseda pro organizační záležitosti: Ladislav Štípa
Hospodář: Josef Štefl
Tajemník: Otto Steiner
Archivář: Vilém Koydl
Redaktor: Jiří Šperk
Hospodářská skupina: Bohuš Láznička
Propagační skupina: František Kiml
Výměnná skupina: Vladimír Kolář
Hodnotitelská skupina: Jiří Hloušek
Sekretariát: Josef Štefl, Vladimír Kolář, Bohuš Láznička, Ladislav Štípa, Jiří Šperk

 • únor 1969 - vychází 1. číslo zpravodaje Filumenie (v pořadí tisků se jedná o 13. číslo)

schůze Poradního výboru ČFS a revizní skupiny 20. dubna 1969

 • rozšíření VV z 10 na 15 členů
 • členové VV zastávají své funkce bez nároku na odměnu

schůze VV v Praze 15. června 1969

 • členské legitimace dány do tisku
 • k 15.6.1969 3594 členů, 70 mladistvých čekatelů, 250 členů přidružených a 399 odběratelů zpravodaje tj. 4313 členů

schůze VV 31. srpna 1969

 • vydán smaltovaný odznak (5,- Kčs)
 • nové pracovní skupiny
  pracovní skupina pro administrativu: Karel Sádlo
  pracovní skupina pro tisk: Václav Voborník
  zájmová skupina balíčkových nálepek: Jiří Hloušek
  zájmová skupina plochých obalů: Vladimír Kolář

2. plenární schůze Poradního výboru filumenie (nejvyššího orgánu ČFS mezi členskými konferencemi) 19. října 1969

 • hospodář Josef Štefl - k 30.9. příjmy 137 393 Kčs, výdaje 111 965 Kčs
 • k 31.12.1969 celkem 4229 řádných členů
 • členský příspěvek na rok 1969 činí 15,- Kčs
 • Anketa o nejlepší zápalkovou nálepku roku 1969
  1. místo: nálepka ze staré lipnické série k šedesátinám závodu Solo Lipník s textem: Ve prospěch Matice školské v Brně

1968

 • 15. listopadu 1968 - schválen Ministerstvem vnitra organizační řád ČFS
 • 15. prosince 1968 - se konala v Praze ustavující konference ČFS

1967

 • únor 1967 - vyšlo 1. číslo Celostátního zpravodaje poradního výboru filumenie (v červnu 1967 má zpravodaj 3 500 odběratelů)

1966

12. řádná schůze Přípravného výboru filumenie (PVF) 26. června 1966

 • za zemřelého člena PVF Jana Žejdla z Písku (Jihočeský kraj) byl kooptován Vladimír Chaba z Písku

13. řádná schůze PVF 25. září 1966

 • prosinec 1966 - změna názvu z Přípravného výboru filumenie na Poradní výbor filumenie
 • počet organizovaných sběratelů v různých kroužcích a sdruženích 14 000

IV. celostátní aktiv filumenie 4. prosince 1966 ve velkém sále ZK n.p. Motorlet v Praze - Košířích

 • otázka založení celostátního časopisu, který by nahradil všechny nebo alespoň většinu dosavadních zpravodajů a oběžníků

1965

3. celostátní aktiv čs. Filumenistů 19. září 1965 v Brně

 • účast zástupců všech krajů (s výjimkou Středoslovenského a Východoslovenského)
 • příprava vytvoření jednotné celostátní organizace
 • otázka vytvoření celostátního časopisu

Přípravný výbor - zástupci krajů:

Západočeský: Kodl (Plzeň)
Severočeský: Steiner, Dr. Loučka (Ústí nad Labem), Zvoníček (Most)
Středočeský: Matuška (Kolín), Fiala (Rakovník)
Praha: Láznička, Šperk, Frynta, Holeček, Šindelář
Jihočeský: Dr. Petrvič, Žejdl (Písek)
Východočeský: Janků, Eliáš (Hradec Králové)
Severomoravský: Adámek (Ostrava), Hanzálek (Přerov), Hůrka (Olomouc)
Jihomoravský: Dr. Sovina (Brno), Svoboda (Jihlava), Ševčík (Gottwaldov)
Západoslovenský: Motyčík, Dr. Hodža (Bratislava)


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu