PŘIHLÁŠKA DO ČFS


Staňte se členem našeho svazu a čerpejte výhody členství. Každý člen je srdečně vítán.

ROZŠIŘTE NAŠE ŘADY


Podmínkou pro vstup do ČFS je:

  • odeslání vyplněné přihlášky na adresu Českého filumenistického svazu, z. s., prostřednictvím tohoto formuláře nebo pomocí tiskopisu (ke stažení ve formátu WORDPDF).
  • zaplacení ročního členského příspěvku


Výše členského příspěvku pro rok 2021 činí:

  • 100 Kč pro členy do 18 let
  • 300 Kč pro členy 18-69leté
  • 200 Kč pro členy 70leté a starší


ČFS zajišťuje pro svoje členy následující služby:

- členský zpravodaj se spoustou informací, dnes již v celobarevném vydání
- informace a obrazový materiál na webových stránkách
- službu svazového zmocněnce
- zajišťování sběratelského materiálu
- zajištění velkých setkání sběratelů
- slevy na vstupném na akce pořádané VV ČFS
- slevy na publikace a katalogy vydávané ČFS


Členství v Českém filumenistickém svazu, z. s. je dobrovolné. 


Přihlásit se můžete vyplněním a odesláním přihlášky na adresu svazu zde nebo vyplněním formuláře přímo na našem webu niže.


PŘIHLÁŠKA DO ČFS

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu