SUŠICE - MĚSTO SIRKAŘSTVÍ


Historie sirkařského města Sušice

SUŠICE (něm. Schüttenhofen)

královské město v kraji píseckém, v krásném údolí na obou březích Otavy. Skládá se z vlastního města, z horního a dolní předměstí. Město má 513 domů a přibližně 6 700 obyvatel. Obyvatelstvo vedle zaměstnání zemědělského hledí si průmyslu a obchodu. Nalézají se tu 2 továrny na zápalky, elektrárna, 3 koželužny, pivovar, 2 vápenné pece kruhové, pila, 3 cihelny, 3 menší mlýny a městské jatky.
Počátek osady sahá do dob pradávných, ukazuje na to pohřebiště pod východním svahem hory Svatobor z XI. století. Postupně v držení bavorských hrabat a vévodů, byla Sušice roku 1273 trvale připojena k Čechám. Stala se městem královským, jež dal Jan Lucemburský obehnati hradbami. Město obdrželo znak od krále Vladislava II. roku 1472.

(podle Ottova slovníku naučného z let 1888 - 1908)

Velmi podrobné informace k historii sirkařství ve městě Sušici, najdete na oficiálních internetových stránkách města.

Vybrané konkrétní odkazy na webu o historii sirkařství:

Sirkařství - Sušice kolébka sirkařství

Sirkařství - podrobné dějiny

Sirkařství - historie druhé sušické továrny na sirky


Město a jeho okolí je hojně navštěvováno turisty a tak nepřekvapí, že mnoho informací najdeme na dalších stránkách.

Muzeum Šumavy Sušice

Sušice brána Šumavy

S městem Sušice je neodmyslitelně spojena i historie podniku SOLO.
Akciová společnosti SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. je předním prodejcem zápalek a plamenných výrobků na tuzemských i zahraničních trzích. Společnost dodává produkty především se značkou SOLO a navazuje na více než 175 letou historii výroby a obchodu se zápalkami. O současné společnosti hledejte podrobnosti na jejich web stránkách www.solo.cz .

Publikace a dokumenty spojené s dějinami sirkařství

Počátky sušického sirkařství

Sušické sirkařství za 2. světové války

120 let sirkárny SOLO Sušice

Dějiny továren na zápalky v Sušici 1839 - 1946

Ve stínu slavnějšího bratra - Jan Scheinost

Sirkařství - Solo Sušice-ročníková práce

Významné letopočty sirkařské historie města Sušice

 • 1839 Vojtěch Scheinost zahájil ruční výrobu zápalek v Sušici
 • 1840 Vstup obchodníka Bernarda Fürtha do společenství s Vojtěchem Scheinostem
 • 1842 Bernard Fürth dostal od městského magistrátu oprávnění k výrobě zápalek
 • 1844 Založena Fürthova sirkárna za Dolním předměstím v Sušici
 • 1843 Bernard Fürth se stává majitelem podniku a Vojtěch Scheinost jeho ředitelem, nový majitel zřizuje pobočku ve Zlaté Koruně (provoz ukončen 1876)
 • 1895 Zaregistrování první ochranné známky "KLÍČ"
 • 1903 Vznik rakousko - uherské akciové společnosti SOLO se sídlem ve Vídni (součástí koncernu jsou obě sušické sirkárny)
 • 1910 Ukončení výroby hlavičkové hmoty z nebezpečného bílého fosforu
 • 1921 Založení spojených československých sirkáren a lučebních továren se sídlem v Praze
 • 1935 Koncentrace výroby zápalek v ČSR do Solo Sušice a Helios Lipník nad Bečvou, Bánské Bystrice a Činadova v Zakarpatské části republiky
 • 1938 Vstup akciové společnosti do trustu Spolek pro chemickou a hutní výrobu
 • 1945 Obnovení výroby v Sušici v plném rozsahu
 • 1946 Zřízení samostatného státního podniku Solo Sušice
 • 1958 Připojení závodu sirkárna v Lipníku nad Bečvou k Solo Sušice
 • 1984 Ukončení výroby dřevěných krabiček na zápalky
 • 1990 Ustavení Solo Sušice, a.s.
 • 1997 Ustavení dceřinné akciové společnosti Solo Sirkárna, a.s. se sídlem v Sušici
 • 2008 Ukončení výroby zápalek
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu