PRAPOČÁTKY FILUMENISTICKÝCH TISKOVIN


Různé staré filumenistické tiskoviny, vydávány jednotlivými krajskými organizacemi

STARÁ ČÍSLA ZANIKLÝCH FILUMENISTICKÝCH ZPRAVODAJŮ

1949 - Stanislav Šmelhaus (Praha)

Oběžník (Dvůr Králové n/Labem)

1959 - Kovák filumenista (Ostrava)

1960 - Sběratelský zpravodaj ÚKD (Praha)

1961 - Československý filumenista (Brno)

1965 - Krajský zpravodaj (Hradec K.)

1965 - Karlovarský zpravodaj (K. Vary)

1956 - Sběratelský zpravodaj (Praha)

1961 - Sběratelský zpravodaj (Praha)

1958 - Stavař filumenista (Brno) 

PŘEHLED TISKU A RŮZNÝCH ČASOPISŮ, VYCHÁZEJÍCÍCH V SOUVISLOSTI S FILUMENISTICKOU TÉMATIKOU 

 • Československý filumenista (Brno)
 • Členský oběžník (Brno 1967, vkládán do Filumenie)
 • Dopis filumenistům, p. Šmelhaus (Praha 1948)
 • Filuma (Karviná 1963)
 • Filumenistické noviny Jánský (Hrob)
 • Filumenistický bulletin (Ústí n/L 1974-1975)
 • Filumenistický zpravodaj (Praha asi 1983)
 • F 65, F 66 (H. Králové 1965-1966)
 • "Informační list" (ČFS Praha od 1990)
 • Informátor (Most)
 • Jihočeský filumenista (Č. Budějovice)
 • Karlovarský filumenistický zpravodaj (K. Vary)
 • Kovák filumenista (Ostrava 5.1959-6.1960)
 • Naše zprávy (Č. Budějovice 1965-1971)
 • Oběžník Filumenistické zprávy (Pardubice 1954) 
 • Oběžník KF 1. B.Z.K.G. (Brno 1954-1958)
 • Oběžník KF ZK ROH Dopravních podniků (Brno 1957-1958)
 • Oběžník odboru sběratelů zápalkových nálepek (Dvůr Králové)
 • Okénko filumenistů (Ústí n/L)
 • Ostravský filumenista (?), (Ostrava)
 • Pražský filumenista (Praha 1966-1967)
 • Přerovský sběratel (2010-2015)
 • Sběratel (ÚKDŽ Praha od 1965)
 • Sběratelský zpravodaj (Plzeň? a Praha 1954-1966)
 • Sběrné suroviny - rubrika "Okénko filumenistů" od r. 1957
 • Severomoravský filumenista (Ostrava)
 • Služba filumenistům (Praha)
 • Správy SFZ (Bratislava)
 • Stavař filumenista (Brno)
 • Třinecký filumenista (Třinec 1963-196?)
 • Východoslovenský filumenista (Košice 1963)
 • Zberatelský spravodaj (Bratislava 1961-1965)
 • Zpravodaj (Č. Budějovice 1962-1964)
 • Zpravodajství ČFS (Praha 1973 - asi 1984)
 • Zprávy vodňanských filumenistů (Vodňany)
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu