Oblastní zmocněnci       

Ing. arch. Jiří KUČERA 

oblast Praha
Havlíčkova 534, 277 13 Kostelec nad Labem
e-mail: kucera.k2@seznam.cz

 

Dr. Jaroslav ČAPSKÝ
 29. 12. 2020

oblast střední Čechy
Lohenice 88, 535 01 Přelouč
e-mail: jaroslav.capsky@cmail.cz

 

Josef KRATOCHVÍL

oblast jížní Čechy
Sokolská 61, 370 05 České Budějovice
e-mail: prosperita.cb@worldonline.cz jindrajaromir@seznam.cz
 

Martin FRANTES
 
oblast západní a severní Čechy
e-mail: frantes.m@gmail.com
 
Miloš KOUBA

oblast východní Čechy
Sokolská 386,  517 71 České Meziříčí
e-mail: abumi386@gmail.com
 

Jan MUSIL oblast jižní Morava
Sokolská 61, 664 46 Radostice/Prštice

 
Ing. Otto BERKA oblast severní Morava
Stinná 16, 719 00 Ostrava
e-mail: 
h.berkova@volny.cz
 
Jindřich JELÍNEK zahraniční sběratelé
e-mail: jindrajel@volny.cz