HISTORIE SIRKAŘSTVÍ a SIRKÁREN (obecně)


Historie sirkařství a sirkáren v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

HISTORIE SIRKAŘSTVÍ

Na těchto stránkách se můžete seznámit se stručným vývojem a výrobou zápalek, podrobnější informace najdete v části Filumenistické univerzity autora Jaromíra Jindry.

Příznivci historie najdou dostupné údaje starých sirkáren bývalého území Rakousko - Uherska. Informace a odkazy budou postupně přibývat. Cílem je shromáždit vše dostupné, co bylo a bude publikováno. Bude záležet na autorech, v jaké míře povolí zveřejnění svých studií. Pro lepší orientaci může posloužit také naše interaktivní mapa starých sirkáren na území Čech, Moravy a Slezska.

Jako nejvýznamnější lokalitu z pohledu historie sirkařství můžeme označit město Sušice.
Je pochopitelné, že o vývoji "kolébky" sirkařství, bylo napsáno mnoho publikací a studií.
Z tohoto důvodu věnujeme tomuto místu samostatnou stránku.
Obsah stránky si nečiní nárok na souhrn vyčerpávajících informací, snaží se především soustředit odkazy na další internetové stránky a publikace o historii sirkařství.

Pokud se chcete dozvědět o historii sirkařství v Sušici více, pokračujte na této stránce. Dále si můžete přečíst různé studie sirkáren, týkajících se jednoho města a nebo celého regionu.


SOUPISY (SBORNÍKY) STARÝCH SIRKÁREN

Sto dvacet let českého sirkařství

Autor: Jiří Šperk

Vydání: Filumenistický kroužek Závodního klubu ROH Praha

Rok: 1959

Sborník starých sirkáren (komplet)

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: KF České Budějovice

Rok: 2015-2023


INTERAKTIVNÍ MAPA

Mapa starých sirkáren na území Čech, Moravy a Slezska

U některých lokalit se nepodařilo v mapě označit přesné místo  objektu.
Jednotlivé lokality doplňujeme postupně, často chybí reprodukce objektů sirkáren. Za zaslané informace předem děkujeme.

Legenda mapy

Převážně domácí a manufakturní výroba sirek 

Převážně manufakturní a tovární výroba sirek

Výroba dřevěného drátu, škatulek apod.

Podklady připravuje Milan Tomášek a Luděk Trejbal

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu