HISTORIE SIRKAŘSTVÍ V DATECH


Historie sirkařství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v časových milnících

HISTORIE SIRKAŘSTVÍ V DATECH

Na těchto stránkách se můžete seznámit se stručnou historií sirkařství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v kontextu časových milníků. Podrobnější informace najdete v části Filumenistické encyklopedie autora Jaromíra Jindry nebo i v jiných podobných publikacích, zabývajících se časovým horizontem výroby zápalek. 

STRUČNÝ PŘEHLED VÝROBY ZÁPALEK U NÁS I VE SVĚTĚ

 • Pravěk - třením dvou dřívek lze vznítit jiskru, stejně jako křesáním kamenů

 • Římská říše - v některých legiích se zapaluje pomocí sírové hůlky, na jejíž konec se pokládá kousek ztrouchnivělého dřeva, koncem hůlky se tře o kámen

 • Středověk - běžně se zapaluje křesadlem, které přinesli do Evropy údajně Maurové kolem roku 800.

 • 1669 - hamburský alchymista Henning Brand objevil fosfor.

 • 1680 - Angličan Robert Boyle zahájil výrobu fosforu ve větším měřítku, současně vynalezl první chemické zapalovadlo.

 • 1690 - Gotfrey Hankwitz vyrobil zápalnou směs z fosforu a síry - byla však až příliš zápalná.

 • pol. 18. stol. - zapalovadlo pro bohaté se nazývá turínské světlo. Je to skleněná rourka na konci opatřená kuličkou, v rource je knot potřený sírou, nasycený olejem a uložený v bílém fosforu. Chcete si zapálit? Není nic snadnějšího: rozmáčkneme kuličku a tření spolu s přístupem vzduchu vznítí knot.

 • 1784 - od tohoto roku zapaluje profesor Lichtenberg tak, že v kapse nosí lahvičku s roztokem fosforu, do něhož kdykoliv může ponořit kus papíru nebo dřívko - obojí se na vzduchu vznítí.

 • poč. 19. stol. - éra mnoha druhů namáčeních zápalek: dřívko se zápalnou hmotou se namočilo do roztoku koncentrované kyseliny sírové a poté vzplanulo. Nesmělé pokusy se začínají dělat s třecími zápalkami.

 • 1805 - Francouz Chancel začal vyrábět namáčecí sirky (sirka opatřená na jednom konci hlavičkou ze směsi chlorečnamu draselného, cukru a klovatiny se namočila do lahvičky s kyselinou sírovou)

 • 1827 - anglický lékárník John Walker začal prodávat své Friction-lights (třecí sirky)

 • 1830 - francouzský lékař Charles Sauria přidal do zápalné směsi bílý fosfor, odstranil tak nepříjemný zápach při hoření, jedovatý bílý fosfor však byl příčinou fosforové nekrózy - onemocnění typického pro dělníky v sirkárnách.

 • 1832 - za definitivního vynálezce třecí fosforové zápalky se považuje Johann Fridrich Kramerer z Ludwigshafenu.

 • 1834 - vídeňský lékárník Štepán Romer si dává patentovat výrobu třecích zápalek.

 • 1839 - Vojtěch Scheinost dostává od sušického magistrátu povolení k výrobě zápalek.

 • 1843 - Scheinost postupuje svůj podnik Bernardu Furthovi a stává se jeho "výrobním ředitelem".

 • 1845 - rakouský lékař Anton Von Schrötter Ritter von Kristelli objevil nejedovatý červený fosfor.

 • 1849 - umírá B. Fürth a továrnu přebírá Anežka Fürthová.

 • 1855 - Švéd John Edward Lundström zdokonalil bezpečnou zápalku, obsahující červený nejedovatý fosfor místo bílého, kterou objevil v roce 1844 - Gustav Erik Pasch. Tyto zápalky se začaly vyrábět ve Švédsku a Anglii.

 • 1865 - Scheinost se rozchází s Furthovými dědici a v roce 1868 zakládá svoji "horní továrnu".

 • 1892 - ve Spojených státech vynalezl Joshua Pusey ploché zápalky (Flachhölzer, book matches).

 • 1894 - Vojtěch Scheinost umírá.

 • 1898 - Francouzi Sevéne a Cahen vyrobili seskvisulfidové zápalky.

 • 1903 - vznik koncernu SOLO Zündwaren and Wichselfabriken Act.-Ges. (Solo, továrny na zápalky a leštidla, akc. spol.) se sídlem ve Vídni, sdružující šest největších rakousko-uherských sirkáren a jehož součásti byly i obě sušické sirkárny Bernarda Fürtha a Vojtěcha Scheinosta.

 • 1910 - ukončení výroby hlavičkové hmoty z nebezpečného bílého fosforu.

 • 1911 - zákaz používání jedovatého bílého fosforu pro výrobu zápalek.

 • 1912 - vznik akciové společnosti HELIOS sloučením 24 sirkařských podniků a 28 továren na zápalky.

 • 1921 - společnost Solo prodala české továrny společnosti Helios z důvodu rozdělení majektu po vídeňském Sole. Společnost Helios změnila název na Solo spojené čs. akciové sirkárny a lučební továrny z toho důvodu, že Solo mělo větší jméno ve světě.

 • 1929 - Ringer vynalezl tzv. věčnou zápalku (praktické využití pro vysokou cenu a nespolehlivost nenašla).

 • 1932 - končí výroba zápalek v "horní" - původně Scheinostově sirkárně.

 • 1938 - vstup akciové společnosti Solo do trustu Spolek pro chemickou a hutní výrobu.

 • 1946 - znárodnění akciové společnosti Solo, vznik národní podnik Solo Sušice.

 • 1951 - zahájena výroba dřevovláknitých desek.

 • 1958 - připojení sirkárny v Lipníku nad Bečvou k Solo Sušice.

 • 1984 - vyrobeny poslední dřevěné krabičky na zápalky v Solo Sušice, po rekonstrukci a zavedení švédských linek na výrobu papírových krabiček následovala instalace vlastních strojů na přířezy a švédské linky ARENCO na výrobu klasických zápalek.

 • 1986 - Solo Sušice plně přešlo na výrobu krabiček na zápalky z kartónu, tzv. přířezů.

 • 1988 - prodej sirkárny v Lipníku Moragru Slušovice.

 • 1990 - ustavení Solo Sušice, a.s.

 • 1997 - ustavení dceřinné akciové společnosti Solo Sirkárna, a.s. se sídlem v Sušici. 

 • 2002 - definitivní ukončení výroby zápalek v Lipníku nad Bečvou, továrna byla posléze zbořena.

 • 2008 - oficiální ukončení výroby zápalek v Sušici, výroba přesunuta do Indie, transformace firmy Solo Sušice na Solo Matches & Flames, a.s.

 • 2014 - 200. výročí narození zakladatele českého sirkařství Vojtěcha Scheinosta (24.4.1814-10.3.1894).

 • 2015 - SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. - změna sídla na Brno, Cejl 494/25, Česká republika (z názvu mízí jméno Sušice)


 • FILUMENISTICKÁ ENCYKLOPEDIE


  PUBLIKACE S DATOVOU HISTORIÍ SIRKAŘSTVÍ

  První čeští sirkaři

  Autor: Jaromír Jindra

  Vydání: ČFS Praha + KF České Budějovice

  Rok: 2006

  České sirkařství v datech

  Autor: Jaromír Jindra

  Vydání: ČFS Praha 

  Rok: 2016

  Kalendárium 1

  Autor: Jaromír Jindra

  Vydání: KF České Budějovice

  Rok: 2009

  Kalendárium 2

  Autor: Jaromír Jindra

  Vydání: KF České Budějovice

  Rok: 2009

  jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu