ČASOPISY


Tiskoviny a různé periodika vydané nejenom ČFS

SVAZOVÝ ČASOPIS ČFS

FILUMENIE

Svazový časopis vychází od roku 1967, částečně v barevném provedení od roku 2013 a zcela v barvě od roku 2020. Vydává ČFS elektronicky i tiskem 4x ročně. 


JIŽ ZANIKLÉ ČASOPISY 

JIHOČESKÝ FILUMENISTA

Časopis vychází již od roku 1965 a proto se jedná o nejstarší časopis zápalkových nálepek a obalů. Od roku 2009 (2012) pouze elektronicky.  Vydávání bylo ukončeno v roce 2023. Vydával Jaromír Jindra 6x ročně.

FILUMENISTICKÉ NOVINY

Noviny vycházely 11 let mezi roky 2002 až 2012. Vydával Miloslav Jánský 4x ročně.


SFZ

Správy Slovenského filumenistického svazu. Do roku 2001 vydáváno 6x ročně, mezi roky 2002 až 2012 pak 4x ročně. Od roku 2013 vydáváno 3x ročně jako samostatná příloha Jihočeského filumenisty, kterou připravoval Marek Guspan, později Ladislav Ďurík. Poslední číslo bylo vydáno v 07/2019.


PRAPOČÁTKY FILUMENISTICKÝCH TISKOVIN

Ukázky starých periodik, vydávaných různými kroužky jednotlivých krajových organizací.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu