KLUBY A KROUŽKY SBĚRATELŮ


Na tomto místě mohou kluby a kroužky sběratelů publikovat svou činnost

KLUBY A KROUŽKY V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH

Brno      České Budějovice      Rokycany      Praha      Hradec Králové      Most      Police n/Metují      Ostrava


Brno

Plán schůzek klubu ČFS

viz Kalendář akcí


České Budějovice

První klub filumenistů v Českých Budějovicích vznikl již v roce 1957, ale na sklonku roku 1964 prošel velkou krizí, jež vedla k rozdělení sběratelů zápalkových nálepek do dvou kolektivů; původní zůstal v Klubu strojařů, druhý se ustavil při tehdejším Parku kultury a oddechu ještě v roce 1964.
Nový klub se měl čile k světu a zanedlouho sdružoval více než dvě stovky filumenistů a už v roce 1965 uspořádal první výstavu zápalkových nálepek. Do roku 1989 jich připravil celkem 52, mezi nimi také čtyři expozice v zahraničí - dvě v Polsku, po jedné v Německé demokratické republice (pod záštitou ministerstva kultury České socialistické republiky) a v portugalském městě Porto. Od roku 1965 je vydavatelem klubového časopisu Jihočeský filumenista, který v tomto roce (2016) vychází již 51. rokem. Bohatá je také další vydavatelská činnost českobudějovických filumenistů, jež tvoří tři ediční řady - Přílohy Jihočeského filumenisty, Retro a Filumenistická knihovnička; až dosud (březen 216) klub vydal 165 nejrůznějších publikací, z nichž některé jsou na tomto webu Českého filumenistického svazu k dispozici k volnému stažení.
Politicko-hospodářské změny roku 1989 postavily klub před zcela změněnou situaci; Park kultury a oddechu zrušil veškerou zájmovou činnost a filumenisté tak ztratili střechu nad hlavou. Od té doby se v Českých Budějovicích neuskutečnila už žádná filumenistická výstava, počet členů se výrazně zredukoval na současných dvanáct a schůzky sběratelů zápalkových nálepek se prakticky nekonají. Poslední aktivní filumenisté se dnes scházejí na přátelských setkáních v jejich domácnostech...


V prvním pololetí roku 2016 začal českobudějovický klub vydávat sběratelské série nálepek, které tématicky navazují na dříve velice oblíbené nálepky agentury Prosperita.

Kontakt na vedoucího redaktora časopisu Jihočeský filumenista:

Jaromír Jindra, jindrajaromir@seznam.cz


Rokycany

Náš kroužek

Restaurace hotelu Bílý Lev, Malé náměstí 107

Kdy: každý čtvrtek  17.00 - 18.00 hod (mimo státních svátků a prázdnin).

Kontakt:

Milan Tomášek, m.tomasek@seznam.cz, 602 224 754


Praha

Schůzky sběratelů zápalkových nálepek v Praze

Pravidelné schůzky sběratelů se konají každou druhou neděli v Praze 1, Revoluční 5.

Vstup z Revoluční ulice do domu je z pravé strany průchodu, po schodech do mezipatra, prosklené dveře vpravo od schodů. Setkání se koná vždy od 8:00 do 10:00. To platilo samozřejmě v době před covidem, nyní kdy čekáme na nové povolení k zahájení společenských akcí, informujte se nejprve na e-mailové adrese : kucera.k2@seznam.cz., nebo na webových stránkách ČFS. Těšíme se na Vaši návštěvu.


Hradec Králové

Kroužek vznikl v polovině roku 2010, první rok se schůzek účastnili 1-2 sběratelé. Postupem času počet sběratelů narůstal, vesměs se jedná o přespolní sběratele. V současnosti je účast na schůzkách 5-8 sběratelů, mimo místních jsou zde sběratelé z Jaroměře, Dvora Králové, Police nad Metují či Nového Města nad Metují. Ke každému setkání je vydána nálepka formátu 45x54 mm, která je k dispozici samostatně nebo na zápalkové krabičce.

Kde nás najdete: 

Hradec Králové, hospoda Pod Strání (přízemí vedle bowlingu), Milady Horákové 549,

doprava z nádraží autobus MHD č. 24 nebo 28 - konečná stanice Pod Strání.

Kdy: každou první středu v měsíci

Kontakt:

Martin Dohnal, e-mail: zapalky@centrum.cz, tel.: 731 388 218


Most

Plán schůzek klubu ČFS

viz Kalendář akcí


Police n/Metují

Plán schůzek klubu ČFS

viz Kalendář akcí


Ostrava

Plán schůzek klubu ČFS

viz Kalendář akcí

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu