ČESKÝ FILUMENISTICKÝ SVAZ, z. s.


Tradice  Trpělivost  Touha

SBÍRÁŠ?  SBÍRÁM.  SBÍRÁME! 

NENECHTE SI UJÍT


SETKÁNÍ SBĚRATELŮ v Praze

14. 10. 2023   Menza Opletalova   8-11 hod.

Praha 1, Opletalova 1663/38  

Vážené sběratelky, vážení sběratelé

V letošním roce slaví náš svaz 55 let od svého založení. Rádi bychom to spolu s vámi oslavili v co největším počtu na setkání sběratelů v Praze dne 14. 10. 2023 v menze v Opletalově ulici. Menza prochází velkou rekonstrukcí a měla by být otevřena krátce před naším setkáním, proto raději sledujte náš web těsně před termínem konání, pokud by se opět vyskytly nějaké problémy, které nedokážeme ovlivnit… Věříme ale, že vše proběhne v pořádku a po delší době se opět v menze sejdeme. Pro všechny, kteří se zúčastní setkání, bude připraven dárek připomínající výročí našeho svazu a který obdrží pouze přítomní sběratelé. Současně bude připravena i malá expozice o historii svazu.

Těšíme se na společné setkání po několika "hubených" letech a doufáme, že se dostaví v hojném počtu i noví členové a budeme se moci osobně seznámit. Zapište si tedy prosím do vašich kalendářů, že se dne
14. 10. 2023 od 8 do 11 hodin uvidíme v Praze v menze v Opletalově ulici.

VV ČFS


Chcete být naší součástí? Přihlaste se do našeho zájmového sdružení ČFS.   


Chcete být v obraze a vědět, kde se sejít s ostatními? Sledujte kalendář akcí 2023. 


Chcete začít sbírat a nevíte si rady jak začít? Klikněte na odkaz níže.


Některé stránky tohoto webu jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům a současně členům ČFS. 

ÚVOD


   Vítejte na stránkách Českého filumenistického svazu, z.s. Naše organizace sdružuje především sběratele zápalkových nálepek, ale i zájemce o zápalkové krabičky, filumenistické aršíky, stojánky na sirky, tiskoviny spojené se sirkárnami a další sběratelský materiál, jakkoliv spojený s výrobou zápalek. Najdete zde nejen mnoho informací pro zkušené sběratele, jako jsou studie o starých sirkárnách nebo katalogy nálepek, ale i návody a pomůcky pro ty, kdo se sbíráním teprve začínají. Věříme, že si zde každý sběratel najde přesně takovou oblast zájmu, která ho zajímá. Nechte se při prohlížení stránek okouzlit světem malých papírků a nejmenších reklamních plakátů, které nestačily shořet... 

VV ČFS


Prostor pro zájemce o hledání historických faktů v oblasti sirkařství. 

PODPORUJÍ NÁS :

SOLO M&F, a.s.

KSK

HELFARE

SEVEROCHEMA

FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI 2023

Berka Otto

Tyroler Tomáš

Zelinka Bohuslav

Kučera Tomáš

Jonák Jaroslav

Trejbal Luděk


více o podpoře zde

O NÁS

ČESKÝ FILUMENISTICKÝ SVAZ 


Český filumenistický svaz vznikl v roce 1968. Předcházel mu vzrůstající zájem o tento sběratelský obor. Vznikala řada sběratelským kroužků, většinou při jednotlivých závodech nebo kulturních domech. Ve městech, kde byla bohatá členská základna a dostatek aktivních členů, začaly být vydávány filumenistické časopisy, vzpomeňme dnes již zaniklé zpravodaje Karlovarský či Severočeský filumenista. Významným mezníkem byl IV. celostátní aktiv filumenistů, který se uskutečnil 4. prosince 1966 v Praze. V přijatém usnesení ukládá celostátnímu Poradnímu výboru filumenie, dokončit jednání s ministerstvem školství a kultury o právním postavení čs. filumenie v rámci zájmové činnosti občanů a vypracovat návrh statutu vrcholného orgánu československých filumenistů.
Snaha o vytvoření celostátní organizace pokračovala i na V. celostátním aktivu filumenistů v roce 1967. Na pořadu této schůze byl především návrh nových stanov celostátní organizace filumenistů, který bude přiložen k registraci svazu na ministerstvu vnitra.
Po prvním projednání s ministerstvem vnitra v srpnu 1968, došlo k úpravě a na základě doporučení pokračovaly přípravné práce na vytvoření dvou národních svazů až do října 1968. K oficiálnímu převzetí schvalovacího výměru ze dne 15. listopadu 1968, došlo 2. prosince 1968.
Snaha o vytvoření společného Českého filumenistického svazu vyvrcholila uspořádáním ustavující konference ČFS dne 15. prosince 1968. 
Od roku 1968, vydává svaz časopis Filumenie, který navazuje na časopis vydávaný Poradním výborem filumenie již od roku 1967. V současné době vychází časopis 4x ročně.
Počet sběratelů po vzniku celostátní organizace stále stoupal a při kulminaci v roce 1977 počet členů atakoval 6000 hranici. Od této doby členská základna postupně klesá a počet členů se pohybuje v rozmezí 300 až 400 členů. Vrcholné období není spojené pouze s vysokým počtem členů, ale také množstvím výstav, zájezdů do muzeí a sirkáren a velkým množstvím sběratelských setkání.

Stát se členem ČFS je jednoduché. Předpokládá to prakticky jediné - chuť do sbírání. Poté již jen zaplatit členský příspěvek a shromažďovat informace o tom, jakou oblast si ke sbírání vybrat. Věřte, že zápalkových nálepek existuje nepřeberné množství a je z čeho vybírat.


"Jsou lidé, kteří nemají vůbec žádného koníčka, ale takové osoby jsou zvláštní hříčkou přírody - tak jako leváci, svatí, vegetariáni a jiné vyjímečné zjevy. Normální člověk se však obyčejně vyživuje jistým víceméně tichým šílenstvím, kterému se říká koníček." (Karel Čapek)

"Sběratelé jsou šťastní lidé." (Johann Wolfgang Goethe)

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu