MARIA - Raster ZÜNDWAREN FABRIK

14.07.2016

Město Maria-Rast bei Marburg součást tehdejšího Rakouska – Uherska (od 1918 Ruse u Mariboru/ Slovinsko).

    Diplomovaný chemik, Hans Tauss, docent na Technické vysoké škole v Grazu uvádí, že už v roce 1870 existovala malá výroba sirek, ale byla později vyřazena z provozu. Továrna Johannese Woschnagga v Maria-Rast byla roku 1883 zrekonstruována a uvedena do provozu. Zpočátku bylo zaměstnáno 40 pracovníků s výrobou 50 milionů bezpečných zápalek měsíčně. Výroba postupně narůstala. Roku 1886 Woschnagg závod výrazně modernizoval a upravil pro strojní provoz. Po zakoupení posledních strojů se počet pracovníků zvýšil na 130–140 s produkcí 380 až 358 milionů zápalek. Odběratelským trhem byla jižní část Rakouska-Uherska a Orient.

  V roce 1896 byl Johannes Woschnagg členem komise spolku sirkařských výrobců "Vereinigte Zündhölzchen Fabrikanten".

    Od 28. února 1897 zastupoval výrobce v oblasti Maria Rast ve valném shromáždění Asociace rakouských sirkařských továren. Od roku 1898 byli pan a paní Johannes Vinzenz a Anna Karoline Woschnagg jedinými majiteli. Po smrti Johanna Vinzenze dne 22. dubna 1908, byla továrna vymazána z obchodního rejstříku.

Zdroj: AlteSchachtel č. 1–2 / 2016

Luděk Trejbal
LuT

#retro

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu