Kurent

06.06.2022

Přečetli jste nápis?
Pak nemusíte pokračovat ve čtení
.

Pro sběratele, badatele amatéry, jsou dokumenty psané kurentem noční můrou. Když přidáte kvalitu rukopisu pisatele, je dokument opravdu překladatelským oříškem.

Co je vlastně kurent? Začneme zeširoka, trocha historie nezaškodí. Nejprve se seznámíme s písmem ŠVABACH 1). Je to pozdně gotické lomené písmo s velkou zdobností rozšířené v 15. a 16. století především v německy mluvících oblastech. Písmo je pojmenováno podle města Schwabach u Norimberka a německy označované jako Schwabacher.

Na švabach v Německu od 16. století, poměrně brzy navázala tzv. fraktura. V českých zemích pokračovala obliba švabachu mimo jiná novogotická písma v tiscích až do 18. století. FRAKTURA 2) se objevuje už v 16. století v době vlády Maxmiliána I. Habsburského. Poměrně rychle nahradila starší švabach a stala se standardním písmem nejen pro němčinu, ale i pro jazyky na spřízněných územích.

KURENT 3) (německy Kurrentschrift) je německá obdoba kurzívního psaného písma používaná
od 16. století až téměř do poloviny 20. století (v Německu). Toto písmo bylo používáno i v českých zemích až do 18. století. Kurent vznikl jako písmo, kterým lze rychle psát a zároveň je dobře čitelné (pro slavnostní příležitosti se používala kreslená podoba zvaná fraktura).

Stručně řečeno: oficiálním úředním a protokolárním ručně psaným písmem je kurent (také jinak německá novogotická kurziva). Tištěné německé texty se v té době zpravidla sázely ve švabachu či fraktuře.

Ukázky novogotických písem: tištěná (fraktura, švabach) a ručně psaná (kurent) 4).

Takto vypadá skutečný dokument psaný kurentem: 

Při čtení dokumentů psaných kurentem nám pomáhají různé převodní tabulky.
Například ta jednoduší vypadá následovně: 

Pro vážné zájemce jsou na internetu ke stažení různé slabikáře, písanky a další cvičné texty. Ucelený kurs čtení kurentu najdete na webu "Odkud jsme" pana Jana Pecháčka, kde se v několika dílech seznámíte se základy používání tohoto písma.

Více informací najdete na adrese www.fbadatelna.cz

Luděk Trejbal

Zdroje:

1)  ŠVABACH - Wikipedie

2) FRAKTURAWikipedie 

3) KURENTWikipedie 

4) Překlad německých textůSochorek 

#historie #kurent

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu