Beseda v Hořovicích

19.05.2019

V sobotu dne 18. května 2019, v souvislostí s akcí "Mezinárodní den muzeí", proběhla přednáška k historii sirkařství na Hořovicku. Akce navazuje na stejnojmennou probíhající výstavu v hořovickém muzeu, která potrvá až do poloviny září tohoto roku. Pan Martin Frantes, předseda výkonného výboru, seznámil účastníky s historií Českého filumenistického svazu, historií výroby zápalek a také se širokou nabídkou sběratelského materiálu. Informace o sirkařství na Hořovicku přiblížil Luděk Trejbal v pestré prezentaci zachycující jak výrobu v samotných Hořovicích, tak i v sousední Tlustici a Cerhovicích. Součástí přednášky byla i beseda a komentovaná prohlídka expozice, ukázka dalších sběratelských předmětů a také důkaz kvality 100 let starých zápalek z hořovických sirkáren, když se panu Milanu Tomáškovi úspěšně podařilo zapálit sirku z původní krabičky vyrobené v Tlustici. Instalované požární čidla zůstala němá, takže závěr výstavy mohl proběhnout v klidu a přátelské atmosféře, která provázela celou akci. Chtěli bychom tak poděkovat paní RNDr. Anně Brotánkové z hořovického muzea za možnost prezentovat našeho koníčka širší veřejnosti, když se akce zúčastnilo, i přes krásné počasí které panovalo venku, takřka 20 lidí. Každý návštěvník pak dostal na rozloučenou dárkový balíček Českého filumenistického svazu.

V rámci výstavních aktivit byla pro muzeum Hořovicka vydána oficiální DZ nálepka, kterou je možné si na krabičce koupit přímo v muzeu. Podobně jako u ostatních výstav v Plzni, Domažlicích nebo Spáleném Poříčí, doplňuje zápalkovou nálepku také aršík k této akci.

Oficiální nálepky ČFS a aršíky z Hořovic (a také z předchozích výstav) budou pro zájemce k dispozici na červencové burze v Praze.

Luděk Trejbal

DeS

Fotografie z besedy