Autor, PhDr. Jan Lhoták

06.10.2022

Autor, PhDr. Jan Lhoták, český historik a odborný pracovník Muzea Šumavy v Sušici. 

Na našem webu najdete ke stažení studii "Ve stínu slavnějšího bratra -Jan Scheinost a jeho neúspěšný pokus o zřízení druhé sušické sirkárny
 v 50. letech 19. století".

Od roku 2023, budou mít čtenáři možnost sledovat jeho další studii
" Sirkárna Vojtěch Scheinost v Sušici a její osudy (1868-1903)", která bude vycházet ve svazovém zpravodaji Filumenie jako seriál. Tato studie vyšla původně ve Sborníku z historie a dějin umění 11/2021, Klatovy 2021, s. 169-196.

#lhotak_susice_scheinost

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu