PŘIHLÁŠKA DO ČFS


Staňte se členem našeho svazu a čerpejte výhody členství. Každý člen je srdečně vítán.

ROZŠIŘTE NAŠE ŘADY


Podmínkou pro vstup do ČFS je:

  • odeslání vyplněné přihlášky na adresu Českého filumenistického svazu, z. s., prostřednictvím tohoto formuláře nebo pomocí tiskopisu (ke stažení ve formátu WORDPDF).
  • zaplacení ročního členského příspěvku


Výše členského příspěvku pro rok 2021 činí:

  • 100 Kč pro členy do 18 let
  • 300 Kč pro členy 18-69leté
  • 200 Kč pro členy 70leté a starší


ČFS zajišťuje pro svoje členy následující služby:

- členský zpravodaj se spoustou informací, dnes již v celobarevném vydání
- informace a obrazový materiál na webových stránkách
- službu svazového zmocněnce
- zajišťování sběratelského materiálu
- zajištění velkých setkání sběratelů
- slevy na vstupném na akce pořádané VV ČFS
- slevy na publikace a katalogy vydávané ČFS


Členství v Českém filumenistickém svazu, z. s. je dobrovolné. 


Přihlásit se můžete vyplněním a odesláním přihlášky na adresu svazu zde, pro členy mladší 18 let zde, pro právnické osoby zde, nebo vyplněním formuláře přímo na našem webu niže.


PŘIHLÁŠKA DO ČFS

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu