Shromáždění delegátů

27.07.2023

Shromáždění delegátů (konference) ČFS, Pardubice 02.09.2023 (nominace do 16.08.2023)


V souladu se zákonem o registrovaných spolcích a v souladu se stanovami ČFS svolává VV ČFS shromáždění delegátů (konferenci), která plní působnost členské schůze ČFS. Shromáždění delegátů se uskuteční v sobotu 2. 9. 2023 od 11:00 hod v Pardubicích, po setkání sběratelů. Projednána bude zpráva o hospodaření za rok 2022, aktuální stav ČFS včetně výhledu a úkolů do dalšího období, 55. výročí založení ČFS, příprava voleb VV a RS v roce 2024.

Nominování delegátů s hlasovacím právem:

Vaše návrhy na delegáta zasílejte nejpozději do 16. 8. 2023 na svazový e-mail: ceskafilumenie@email.cz, případně svému oblastnímu zmocněnci.

Všem nominovaným delegátům rozešle VV ČFS oficiální pozvánku s programem shromáždění delegátů.  


Martin Frantes, předseda ČFS

Oficiální dokument najdete zde.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu