Lesní Archimédés, Karel Gangloff

29.01.2021

Pozorný čtenář jistě zaznamenal příspěvek sběratele pana Františka Šádka z Liberce, který je publikován ve čtvrtém čísle časopisu Filumenie roku 2020. Shodou okolností v těchto dnech vychází kniha, věnovaná tomuto vynálezci. K. Gangloff se věnoval především zpracování dřeva, zejména méně kvalitních zbytků pro další účely. První žádost o císařské privilegium podal již v roce 1875 a další, upravený pak v červnu roku 1876. Předmětem žádosti byl patent na stroj k výrobě zápalkových dřívek. Zhotovený prototyp měl produktivitu za 1 den 11 milionů dřívek. 

Další informace můžete najít v publikaci, kterou vydalo Podbrdské muzeum, kde je také možné knihu zakoupit. Vydání knihy je současně avizováno na facebookovém profilu muzea.

Milan Tomášek 

DeS