Matice školská

18.10.2018

Který sběratel by neznal zápalkové nálepky s nápisem MATIČNÍ ZÁPALKY. Ústřední matice školská (ÚMŠ) byla jedním z tzv. národních "obranných" spolků vznikajících z valné většiny v 80. letech 19. století. Jednou z konfliktních sfér mezi Čechy a Němci žijících na území Čech, Moravy a Slezska se stalo školství a otázka vyučovacího jazyka. 

Ústřední matice školská založená roku 1880 měla podporovat vznik a provoz menšinových českojazyčných škol v národnostně smíšených oblastech Rakouska-Uherska, zejména v českém pohraničí. Opírala se o silnou podporu ze strany českých politiků, novinářů i široké veřejnosti. Prostředky získávala především dobrovolnými sbírkami a benefičními akcemi (např. plesy), které organizovaly místní odbory v česky mluvících oblastech. Zpočátku se zaměřila na školy základní (obecné) a mateřské (opatrovny), později rozšířila svou působnost i na gymnázia a odborné školství. V roce 1919 převzal většinu základních škol stát, Matice ale pokračovala během celé první republiky ve zřizování internátů, mateřských a odborných škol v pohraničí. Roku 1930 uspořádala velkolepé oslavy 50. výročí. Po Mnichovské dohodě ztratila většinu provozovaných škol i dalších nemovitostí. Definitivně zanikla po roce 1948.

Vůbec poprvé tuto značku registrovala jako svou obchodní známku firma B. Fürth 16. října 1891.

Z prodeje zápalek bylo předem určené procento předáváno Ústřední Matici Školské na podporu její činnosti. Na nálepkách byla obvykle alegorie Čechie nebo Jan Ámos Komenský spolu s malým žáčkem. Zatímco sirkárna v Postřelmově využívala popularity "otce národa" Františka Palackého, Česká akciová sirkárna v Českých Budějovicích zvolila místního podnikatele, mecenáše věd a umění a vedoucího představitele českého živlu Dr. Augusta Zátku, jemuž předává květiny dívka v městských, resp. venkovských šatech - to podle určení spotřeby zápalek. V roce 1911 se mohla ohlédnout za úctyhodným dílem: patřilo jí 150 škol obecních, měšťanských a jedno reálné gymnázium, spravovala také 69 mateřských škol.

Pražské matiční slavnosti, uspořádané v červnu roku 1899, jsou podrobně popsány v srpnovém Věstníku Ústřední matice školské. V podrobném popisu našel sběratel Milan Tomášek i zmínku o výstavě zápalkových nálepek.

Cituji z textu článku, uveřejněném v letošním 3. čísle Filumenie.

"Kdo ale byli ti první filumenisté v Čechách a na Moravě v časech, kdy naše republika byla součástí Rakousko Uherska? Komu by se dala udělit zlatá medaile, že právě on byl ten první, kdo se sbíráním začal? Podařilo se mi náhodou zachytit jedno jméno. Ve Věstníku Ústřední Matice Školské z roku 1899 se v čísle 8 na straně 193 můžeme dočíst: "Závod pp. Bratří Schamalů – jak již svrchu jsme zmínili – zapůjčil velký fonograf, klub fotografů amaterů rám a obrazy pro skioptikon, pan Fr. Holý sbírku zápalek, p. Stome a paní Graebe oslíky pro cyklodrom atd. Takže máme první jméno a rok. Pan František Holý v roce 1899 sbíral zápalky… Asi pan Holý nebyl ten úplně první a určitě ne jediný".

Celý text věstníku v PDF.

Luděk Trejbal

DeS

Zdroje:

  • Věstník Ústřední matice školské. Praha, srpen 1899, s. 193.
  • Jindra, Jaromír. Filumenistická encyklopedie. České Budějovice, 2017.
  • Wikipedie

Ukázky zápalkových nálepek Matice školské: