Informace ke zpravodaji Filumenie - hledá se redaktor

31.12.2021

Ke konci letošního roku ukončil František Neubauer svoji činnost redaktora svazového zpravodaje Filumenie. Bohužel nedošlo ke vzájemné dohodě o podmínkách smlouvy o dílo, která je uzavírána vždy na kalendářní rok. Podmínky kladené ze strany redaktora vyhodnotil VV ČFS jako pro svaz neakceptovatelné. VV ČFS tímto děkuje Františku Neubauerovi za dosavadní odvedenou práci a přeje mu hodně úspěchů v jeho další sběratelské činnosti.

Vydávání Filumenie tímto samozřejmě nekončí, koordinací redakční činnosti je prozatímně pověřen člen VV ČFS Luděk Trejbal, kterému budou zároveň týmově pomáhat ostatní členové VV ČFS. Vaše příspěvky můžete i nadále posílat na standardní redakční email: filumenie.redakce@seznam.cz

VV ČFS zároveň touto cestou vyzývá naše členy a ostatní příznivce filumenie, pokud by někdo z vás měl zájem a chtěl s přípravou časopisu pomoci, aby se ozval přímo kterémukoliv členu VV ČFS nebo na redakční mail pro dohodnutí konkrétních podmínek, včetně finanční odměny.

Za VV ČFS předseda Martin Frantes

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu