EDICE PRAMENY


Publikace v edici "Prameny" ohledně historie sirkáren nejenom na našem území

EDICE PRAMENY

Počátky sušického sirkařství

Autor: Vladimír Holý

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 1976

Sirkařství na Chrudimsku 

Autor: František Šáda

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 1979

Konec velkého snu Ivara Kreugera

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2015

Akciová společnost Helios

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2016

České sirkařství v datech

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2016

Staré pověsti filumenistické

Autor: František Kodl

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2017 (technická redakce a grafická úprava Jaromír Jindra)

Pražské sirkařství 1838-1896

Autor: Jiří Šperk

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2012 (2017 aktualizace Jaromír Jindra) 

Pražské sirkařství 1838-1896 - dodatek

Autor: Tomáš Jelínek

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2019

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu