PUBLIKACE


Publikace a studie o historii sirkáren a výrobě zápalek

HLAVNÍ ROZDĚLENÍ PUBLIKACÍ


FILUMENISTICKÁ ENCYKLOPEDIE


SBORNÍK STARÝCH SIRKÁREN


EDICE PRAMENY

Počátky sušického sirkařství

Autor: Vladimír Holý

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 1976

Sirkařství na Chrudimsku 

Autor: František Šáda

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 1979

Konec velkého snu Ivara Kreugera

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2015

Akciová společnost Helios

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2016

České sirkařství v datech

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2016

Staré pověsti filumenistické

Autor: František Kodl

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2017 (technická redakce a grafická úprava Jaromír Jindra)

Pražské sirkařství 1838-1896

Autor: Jiří Šperk

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2012 (2017 aktualizace Jaromír Jindra) 

Pražské sirkařství 1838-1896 - dodatek

Autor: Tomáš Jelínek

Vydání: ČFS Praha 

Rok: 2019


OSTATNÍ STUDIE

120 let sirkárny SOLO Sušice

Autor: Josef Farták

Vydání: Krajské nakladatelství v Plzni

Rok: 1959

Sto dvacet let českého sirkařství

Autor: Jiří Šperk

Vydání: Filumenistický kroužek Závodního klubu ROH Praha

Rok: 1959

Malá filumenistická univerzita

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: Filumenistický kroužek PKO v ČB

Rok: 1973

Dějiny továren na zápalky v Sušici

Autor: Josef  Brabec

Vydání: Sušice

Rok: 1975

Průvodce začínajícího filumenisty

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: ČFS Praha

Rok: 1989

História výrovy zápaliek na Slovenku

Autor: Vladimír Gajdoš

Vydání: Bratislava

Rok: 2004

První čeští sirkaři

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: ČFS Praha + Klub filumenistů v ČB

Rok: 2006

Sirkárny jižních Čech

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: ČFS Praha + Klub filumenistů v ČB

Rok: 2007-2008

Zabavené zápalky

Autor: Zbyněk Borovka

Vydání: ČFS Praha + Klub filumenistů v ČB

Rok: 2008

Česká akciová sirkárna 1

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: Klub filumenistů v ČB

Rok: 2014

Česká akciová sirkárna 2

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: Klub filumenistů v ČB

Rok: 2014

Česká akciová sirkárna 3

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: Klub filumenistů v ČB

Rok: 2015

Zápalkárne Podkarpatskej Rusi

Autor: Vladimír Gajdoš

Vydání: Vladimír Gajdoš

Rok: 2005, 2017


PANTEON


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu