Výroční vydání Filumenie - první číslo z roku 1967

12.03.2022

Členský zpravodaj našeho svazu Filumenie, dospěl na přelomu roku 2021 - 2022 ke svému výročnímu vydání. Je myslím na místě se zastavit a zavzpomínat.

Zpravodaj provází nás sběratele od okamžiku vzniku našeho svazu - spolku. První číslo vyšlo v únoru roku 1967 jako součást dvouročníku, jehož vydavatelem byl Poradní výbor filumenie.

Zpravodaj nevznikl mávnutím kouzelného proutku, ale navazoval na dlouholetou tradici dalších zpravodajů. Např. Československý filumenista, Okénka filumenistů, Severomoravský filumenista se další. Jejich přehled i s ukázkami najdete v rubrice.

Spolu se změnou vedoucího redaktora se měnil vzhled i obsah jednotlivých vydání. Každý z nich kromě mnoha hodin redakční práce v nich zanechal kousek sebe, kousek svého rukopisu.

I v dnešní době je archiv zpravodaje nenahraditelnou studnicí informací z oboru filumenie, ze které můžeme stále čerpat neuvěřitelné množství informací.

Věřím, že i v dalších letech si čtenář najde to "svoje" a bude se těšit na další vydání.

Na řadě je něco málo statistiky:

- přehled redaktorů a vydání

1969 - 1974 Jiří Šperk (77 čísel)

1975 - 1975 Vlastimil Sovina, Otto Štefan (6 čísel + 2 mimořádná) 

1976 - 1979 Otto Štefan (24 čísel)

1980 - 1980 Jiří Šperk (6 čísel)

1981 - 1990 Jaromír Jindra (60 čísel)

1991 - 1992 Jiří Šperk (7 čísel)

1993 - 1997 Rostislav Lakomý (20 čísel)

1998 - 2008 Jaromír Jindra (40 čísel)

2009 - 2016 Martin Dohnal (30 čísel)

2016 - 2018 Jan Homolka (10 čísel)

2019 - 2021 František Neubauer (12 čísel)

Podrobný přehled autorů a jejich příspěvků, najdete v obsahu zpravodaje, který zpracoval p. Jaromír Jindra.

Všechna čísla Filumenie najdete zde.

U příležitosti tohoto významného výročí byl vydán i pamětní aršík.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu