Velká sletová soutěž 1948

29.03.2022

Standa Kára se zabýval několik dní studiem sletových nálepek k XI .sletu 1948, které řada filumenistů má ve svých sbírkách a kolikrát ani neví kam tyto nálepky-známky-zálepky zařadit, k čemu sloužily a kolik vlastně čítá kompletní série. Bádal v dobovém tisku a zde přináší své poznatky.


VELKÁ SLETOVÁ SOUTĚŽ R.P. 1948

Soupis obsahuje všechny známky, které byly vydány roku 1948 u příležitosti soutěže Rudého Práva k XI.sokolskému sletu. Podmínky soutěže byly přiloženy do nedělního RP č.126 dne 30.5.1948. Soupis je sestaven dle "soutěžních vodítek" zveřejňovaných postupně v Rudém Právu ročník 28 číslo 127 1.7. až číslo 195 21.8.1948. Soutěžní vodítka byla otištěna celkem třikrát. Dle těchto vodítek soutěžící sbírali známky, které byly vydávány téměř ve všech obchodech a v novinových prodejnách. Známky šlo nahradit soutěžními esy, které měly stejnou hodnotu jako soutěžní známky. Eso se dalo nahradit za jakoukoliv známku, ale pouze jedenkrát v celé sérii. Esa otiskoval deník RP a časopisy Tvorba, Světové rozhledy, Rolnicné hlasy,Haló-nedělní noviny, Haló 80 a Naše Žena. Soutěžních es bylo vydáno asi 70 až 100druhů. V RP č. 196 z 22.8.1948 byl otištěn soutěžní ústřižek (kupon). Známky vylepené na kancelářský normalisovaný papír se měly vylepovat pod sebe a očíslovat. Cvičenec po sestavení dle vodítek postupně dává dohromady hlavní sletové cvičení mužů. Vylepenou celou sérii 220ks známek (nebo 219+eso) spolu s vyplněným kuponem soutěžící odesílali na soutěžní oddělení RP, Praha II, Na Florenci 13. 10. září bylo veřejné slosování a 12.září bylo zveřejněno v RP prvních 30 výherců. Jména ostatních výherců byla uveřejněna podle možnosti denně v RP. Celkem mohli výherci získat 173 cen v hodnotě 800tisíc Kč.

Soupis nálepek "sletová soutěž Rudého Práva 1948" naleznete zde, abecední seznam soupisu nálepek potom zde. Samotné nálepky i výtahy z Rudého Práva jsou obsaženy níže ve fotogalerii.


v Novém Strašecí 26.3.2022 -sestavil Stanislav Kára

Fotogalerie nálepek a výtahů z RP


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu