Setkání sběratelů v Pardubicích

13.08.2021

V souladu se zákonem o registrovaných spolcích a s v souladu se stanovami ČFS se po setkání sběratelů v Pardubicích dne 11. 9. 2021  v 9-12 hod uskuteční řádná členská schůze ČFS. Cílem je seznámit delegáty se zprávou o hospodaření a aktuálním stavu ČFS v r. 2021 a výhled do dalšího období.

Právo účastnit se členské schůze má každý člen svazu. Pro výběr delegátů s hlasovacím právem stanovil VV ČFS klíč k účasti na této malé konferenci cca 1:35, tj. 1 člen za svazovou oblast. Každý člen může nominovat sebe, svého kolegu nebo svého oblastního zmocněnce, u kterého se předpokládá jeho účast i kdyby zmocněnec nebyl delegátem s hlasovacím právem.

Výzva k podávání návrhů na delegáty schůze byla zveřejněna ve Filumenii č.1/2021. Pokud jste nějaké návrhy ze své oblasti obdrželi, prosím tedy o jejich vyhodnocení a zaslání vybraného jména / jmen na můj nebo svazový e-mail do 20. 8. 2021. Následně bude všem nominovaným delegátům rozeslána oficiální pozvánka.

Účastníci musí dodržet pravidla pro hromadné akce.

Martin Frantes, předseda ČFS

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu