Nálepka nebo zálepka?

03.05.2021

Občas se nejen ve sbírkách nálepek najde něco, co vypadá jako reklamní nálepka. Naposledy se touto skutečností zabývá pod nadpisem "Jsou to nálepky nebo nejsou?", Jihočeský filumenista      3-4/2021.

Jelikož neexistuje soupis reklamních nálepek z období první republiky, a ještě v tomto období se používalo v hojném počtu zálepek k "zapečetění" dopisů, je majitel takového "papírku" na vážkách co drží v ruce. Zálepky byly většinou opatřeny perforací (zoubkování) jako dopisní známky, ale existují i bez zoubkování, s lepem i bez.

Před nějakou dobou jsem získal "nálepku" o rozměrech střihu 3,4 x 4,9 mm, s textem Kamna "Fenom" hřejí jako láska, která je na rubu opatřena lepem. V případě kamen se jedná o americká stáložárná kamna.

Uvedený tisk, nabízí možnost (pro sběratele zápalkových nálepek přijatelná), že tisk mohl být použit k nalepení na krabičky zápalek samotným prodejcem výrobku, nebo pro reklamní agenturu, která zajistila vylepení.

Vracím se k tisku s názvem Kamna "Fenom". Je na něm ještě doplňující text Jan Ziegloser Praha XII 1095, při úvaze, zda se nejedná o údaj, který by vedl k prodejci kamen, je možné nalézt na stránkách Wikipedie následující:
Jan Ziegloser Praha XII – Vinohrady, tiskař (nakladatel, uměl. grafik), narozen 18. června 1875 v Sušici a zemřel 26. ledna 1955.

Při dalším pátrání jsem objevil, také na jeho zapojení do skupiny "Omladina". Na stránkách věnovaných tomuto tématu se píše:

"Omladina" byl v té době oblíbený název nejrůznějších organizací mládeže a jen v Praze jich existovalo hned několik. Existoval též velmi radikální časopis s názvem Omladina. Díky tomu byl jen název "omladina" pro státní aparát podezřelý a česká okresní hejtmanství byla obeslána oběžníkem, který upozorňoval úředníky, aby spolky s takovým názvem sledovali. Domněnku o tajné organizaci podporovalo též to, že letáky byly vyráběny na množícím stroji, tzv. hektografu, což bylo v té době poměrně drahé zařízení, které navíc podléhalo státní kontrole a pořídit jej šlo jen se zvláštním policejním povolením. Tento nelegálně držený stroj byl pak skutečně objeven při domovní prohlídce Jana Zieglosera, jednoho z účastníků demonstrací. Při této prohlídce byl též zabaven Ziegloserův osobní deník, kde si zapisoval své postřehy z politického života pražské mládeže, kterou zde nazýval "omladinou".

Co se týká osoby Jana Zieglosera, nacházejí se rozpory v údajích o jeho místu narození, ale to není pro další pátrání po údajích z "nálepky" důležité.

Co týká Prahy XII, tak podle dobových map se jedná o Královské Vinohrady, číslo 1095 udává číslo popisné rohového domu ulic Řípská a Korunní třídy. Dále v Chytilově adresáři hl. m. Prahy lze upřesnit pod jménem Jana Zieglosera ulici Řípská 3. Zřejmě se jedná o adresu tiskárny, která tiskla více druhů reklamních tiskovin.

Veškeré toto pátrání, ale nevede k ujasnění základní otázky, zda se jedná o nálepku nebo zálepku. Snad se časem podaří otázku vyřešit, neboť lze na internetu nalézt další tisky s uvedenou adresou. Řešení je snadné a zařadit to do škatulky "záhad a zajímavostí" do případného zjištění dalších upřesňujících informací.

Jindřich Jelínek

DeS