Merkur na zápalkových nálepkách

03.07.2016

Merkur na zápalkových nálepkách

03.07.2016 

Jako ochranné známky, nejen na zápalkových nálepkách, jsou často používány různé symboly - mytické postavy. Postava boha Merkura se často vyskytuje na nálepkách více sirkáren. Merkur, též Mercurius, je v římské mytologii bůh obchodu, zisku, cestování, lsti, zlodějů a je také poslem bohů. Jeho protějškem a vzorem v řecké mytologii je bůh Hermés. Jako posel bohů bývá zobrazován s okřídlenými botami či okřídlenou přilbou, drží caduceus - cadeus (znak heroldů) se dvěma propletenými hady. Často jej doprovází kohout symbolizující nový den, beran nebo kozel symboly plodnosti či želva, kdy z želvího krunýře stvořil lyru.

Herold je profesionální autorita – vykladač a znalec užívání erbů. Jako autorita rozhodoval i genealogických záležitostech šlechtických rodů.

Heroldi vytvořili blason (popis znaku pomocí speciálního heraldického názvosloví). Byli od poloviny 12. století na panovnických a šlechtických dvorech ceremoniáři, vyhlašující zprávy a právní rozhodnutí. Byli i posly, pořádkovou stráží a také příležitostnými básníky. Na rytířských turnajích ohlašovali soupeře, rozhodovali o tom, zda užívají správné znaky a klenoty na přilbicích, dbali na dodržování pravidel a vyhlašovali vítěze. Povinnosti heroldů se během vývoje měnily. Heroldi jako znalci erbovních zvyklostí a znaků byli od 15. stol. významnou právní autoritou, rozhodovali při erbovních sporech a odpovídali za unikátnost přiděleného erbu. Vytvořili vlastní hierarchii, rozlišující 3 stupně králové, vlastní heroldi a persevanti (pomocníci). V čele heroldů stál král heroldie. Heroldi byli jmenováni panovníkem. Neužívali rodová jména, ale speciální úřední pseudonymy, které byly voleny podle názoru zemí, podle námětu na erbech či podle tinktur, hesel a odznaků. Služba herolda trvala 3-7 let. Nosili zvláštní oděv (tabard), tvořila ho košile ve tvaru dalmatiky vpředu s vyšitým znamením pána, heroldská hůl a heroldský klobouk.

Na nálepkách byl znázorňován především jako symbol boha obchodu. Příkladem jsou ukázky zápalkových nálepek Svazu obchodníků v Českých Budějovicích (ochr.známka registrována 14. srpna 1911, Budweis pod č. 624) a Kupecké akc. sirkárny v Lipníku.

Symbol boha Merkura byl použit i v pozdějších vydáních kartonových přířezů. Jako příklad je uvedena reprodukce zápálkové nálepky španělských sirkáren, výrobce SOLO PIONEER MATCH Ltd. SIVASAKI, INDIA.

Děkuji panu J. Jindrovi a M. Jánskému za poskytnutí reprodukcí záp. nálepek z jejich archivů.

Zdroje:
- Wikipedie https://cs.wikipedia.org
- J. Jindra, Seznam nálepek českobudějovických sirkáren 1847 - 1933, ČFS 2003
- Ottův slovník naučný https://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Mercurius

Luděk Trejbal

#retro 

 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu