Beseda Sirka nebo zápalka?

23.04.2023

Beseda Sirka nebo zápalka? 

Od našeho setkání, kdy jsme v DS CentrIn CZ, s.r.o. ve Zruči n./Sázavou besedovali nad zápalkovou krabičkou, uplynulo již krásných devět let. V roce 2014 jsme si prohlédli mnoho zajímavého ze světa kumyxafistiky a zároveň načerpali spousty nových informací. Navíc jsme si připomněli důležité 175. výročí vzniku sušického sirkařství. Jak pro nás začala ta letošní březnová "zápalková" beseda? Pro mně to bylo zprvu rozhodně velké překvapení. Nečekaně jsem z úst naší milé a pracovité vedoucí, paní Lenky V., uslyšel velmi zajímavou otázku. Sirka nebo zápalka? Popřemýšlel jsem a uvědomil jsem si, že i já sám používám tyto dva výrazy často nesprávně. Netrvalo dlouho a nové téma besedy bylo na stole. Letošní "sirkařské setkání" proběhlo ve čtvrtek 16. 3. 2023. Program se uskutečnil v naší aktivizační místnosti v odpoledních hodinách za účasti mých stále usměvavých kolegyň. Děvčata se vžila do role sběratelek zápalkových krabiček. Všechny náročné činnosti spojené s besedou se díky správné organizaci děvčat zvládli na jedničku. Jako průvodkyně "světem zápalek" byla zvolena naše skvělá, stále energická žena, vážená paní Marika B., která se též před časem účastnila výstavy v nedaleké Ledči. Abychom tedy všichni společně pochopili a uměli rozlišit zmíněné pojmy, tak jsme si museli mnohé nastudovat. S věrnými posluchači jsme se při vášnivé debatě dostali až k chemickému složení "dříve sirky, nově bezpečnostní zápalky". Připomněli jsme si např. síru, bílý a červený fosfor, chlorečnan draselný, ale i tekutý parafín. Jako pomůcka pro lepší pochopení nám posloužila velká dřevěná maketa zápalky. V průběhu povídání jsme si udělali čas i na malou ukázku vzácných zápalkových krabiček z tuzemska a zahraničí. Co bylo novinkou našeho programu? Výtvarná soutěž o nejkrásnější hořící zápalku! Byl to nelehký projekt, se kterým jsme si však hravě poradili. Od našeho kamaráda, kumyxafisty p. Mirka P., jsme dostali za úkol vytvořit neobyčejnou zápalku. Mohli jsme použít šablonu zápalky nebo si navrhnout vlastní. Malovalo se, vyšívalo, natíralo, slepovalo, ale i zdobilo korálky. Vše bylo napínavé do poslední chvíle. Hlavním cílem soutěže bylo samozřejmě vyhlásit vítěze. Za přísného dozoru kolegyně Veroniky K. bylo posluchači odhlasováno a vybráno jako nejkrásnější výtvarné dílo "Hořící zápalka z korálků". Pestrobarevnou hořící sirku zpracovala, velmi kreativně nadaná žena, vážená paní Věra M.. Odměn pro nás bylo připraveno hned několik. Potěšilo nás ručně vyrobené krabičkové leporelo z výtvarných prací od všech soutěžícíh. Dále pamětní zápalky ke svíčkám s leporelem uvnitř od kumyxafisty. A úsměv na tváři nám také vyvolal i darovaný zpravodaj Filumenie. Tato skvělá "sirkařská akce" by nemohla vzniknout bez podpory vedení domova Centrin a bezva týmu aktivizace.

Všem velké díky. 

Miroslav Paštika

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu