Zprávy

Setkání v Sušici 22. - 23. 4. 2016

30.04.2016 15:03
Tradiční setkání sběratelů zápalkových nálepek a krabiček proběhlo ve dnech 22. – 23. dubna v hotelu Svatobor v Sušici. Je zbytečné psát o městu i sirkárně, neboť ta byla až do roku 2008 naším největším výrobcem zápalek. Tohoto setkání se účastní nejen sběratelé ze Sušic a okolí, ale i...

Kdo rychle dává ...

26.04.2016 16:19
Ing. Karel Pálka reagoval na objev nových nálepek austrií „DARLING“ , o kterém jsme psali v našem článku 18. března t.r. a natiskl šestiblok s těmito nálepkami. Sběratelům, kteří sbírají sběratelské nálepky (vydávané ČFS), tento tisk věnuje zdarma.   VV ČFS vyjadřuje poděkování panu...

Stránky sběratele z Německa

24.04.2016 13:25
    Kromě oficiálních internetových stránek národních svazů a spolků jednotlivých zemí, často najdeme i osobní stránky sběratelů. Za prohlednutí stojí stránky sběratele Uwe Steepeho z města Marl, nedaleko Dortmundu. Místo najdeme v německé spolkové zemi Severní Porýní -...

Zájmové ZN z Berouna

17.04.2016 11:54
Se zájmovými tisky zápalkových nálepek z Berouna,  se sběratelé mohli seznámit již ve svazovém časopise Filumenie č. 3 z roku 2015.     Od původního nápadu pro dvacet kamarádů, vyrostly berounské tematické ZN do několika tematických sérií a je možné získat i nálepní...

13. DÍL VÍDEŇSKÉHO SOLA

09.04.2016 12:25
    Jedním z největších sběratelů zápalkových nálepek druhé poloviny minulého století, byl zcela určitě Rakušan Franz Kitzhofer, dlouholetý zaměstnanec vídeňské společnosti SOLO. Kromě sbírání ZN celého světa a historických krabiček, se intenzivně věnoval historii výroby zápalek...

Fotogalerie nálepek na Internetu 3

05.04.2016 18:22
Virtuální muzeum zápalek světa - jako třetí zastávka nás čeká Japonsko. Provozovatelem muzea je japonská asociace výrobců zápalek. Jsou vybrány ty nejlepší ukázky ze sbírky asociace, která obsahuje dvacet a třicet tisíc kusů. Muzeum procházíme pomocí plánku místností, kde každá místnost...

Konference ČFS

30.03.2016 21:16
Návrh delegátů na členskou konferenci, která se uskuteční 4. června 2016 v Praze. Případné návrhy na změny, zašlete na adresu ČFS, Lužická 1075, Úvaly, 250 82  nebo na emailovou adresu svazu ceskafilumenie@email.cz Oblast 31 1. Ing.arch.Kučera Jiří...

Sběratelské série z jihu Čech

23.03.2016 17:28
    Klub filumenistů v Českých Budějovicích zanedlouho naváže na tradici reklamních zápalkových nálepek vydávaných agenturou Prosperita a začne pro české a slovenské filumenisty připravovat  S B Ě R A T E L S K É   S É R I E. Najdete v nich sběratelsky zajímavé...
<< 31 | 32 | 33 | 34 | 35 >>