Výkonný výbor ČFS

Předseda: Martin Frantes
Místopředseda a katalogizace: Ivo Šeberle
Ekonomický úsek a členská evidence: JUDr. Jaroslav Čapský
Oblastní zmocněnci: Jan Nedoluha
Finanční úsek: Ing. Milan Tomášek
Poradce ČFS: Josef Lux
Kontrolní a revizní komise:
Předseda: Jindřich Jelínek
Člen: Pavel Špaček
   
   
Redakce svazového časopisu FILUMENIE František Neubauer od 2019
Správa internetových stránek Martin Dohnal, Luděk Trejbal