Oficiální zápalkové nálepky ČFS

Zápalkové nálepky vydané a vylepené ČFS pro muzea, obce, firmy, zájmové spolky apod.

Výlepní listy PDF.

  

„ Výstava k vývoji poštovnictví – Příběhy pošt. “
vylepeno pro:

Chodsko žije! Spolek pro kulturu a rozvoj.
Listopad 2018

(3 ks krabičkové ZN)