Oficiální zápalkové nálepky ČFS

Zápalkové nálepky vydané a vylepené ČFS pro muzea, obce, firmy, zájmové spolky apod.

Výlepní listy v jednom souboru PDF.

Výstava k historii sirkařství na Hořovicku
Hořovice  Květen 2019

(2 ks DZ ZN)
Výstava k historii sirkařství ve Spáleném Poříčí
Spálené Poříčí  Duben 2019

(6 ks ZN)
    

Výstava k vývoji poštovnictví – Příběhy pošt
vylepeno pro:
Chodsko žije! Spolek pro kulturu a rozvoj.

Domažlice  Listopad 2018

(3 ks krabičkové ZN)