Oficiální zápalkové nálepky ČFS

Zápalkové nálepky vydané a vylepené ČFS pro muzea, obce, firmy, zájmové spolky apod.

Výlepní listy v jednom souboru PDF.

Spolek Rokycanští patrioti
Zápalky na podporu veřejné sbírky na obnovu varhan v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech.“
březen 2020
(6 ks DZ 60)
Výstava k historii sirkařství na Hořovicku
Hořovice  Květen 2019

(2 ks DZ ZN)
Výstava k historii sirkařství ve Spáleném Poříčí
Spálené Poříčí  Duben 2019

(6 ks ZN)
    

Výstava k vývoji poštovnictví – Příběhy pošt
vylepeno pro:
Chodsko žije! Spolek pro kulturu a rozvoj.

Domažlice  Listopad 2018

(3 ks krabičkové ZN)