Hradec Králové

Setkání sběratelů Pod strání
Každou první středu v měsíci se scházejí sběratelé zápalkových nálepek v Hradci Králové v restauraci Pod strání (v přízemí vedle bowlingu)
od 16 do 18 hodin. Doprava z nádraží autobus MHD č. 24 – konečná stanice Pod strání.
Ke každému setkání je vydána nálepka formátu 45x54 mm, která je k dispozici samostatně nebo na zápalkové krabičce.
Výlepní listy na sběratelské nálepky k setkáním
stahuj zde:  listy 20 13-2020