Publikace

120 let sirkárny SOLO Sušice

120 let SIRKÁRNY SOLO SUŠICE Autor. Josef Farták Vydalo: Krajské nakadatelství v Plzni roku 1959, 1. vydání, náklad 3000 výtisků   Ke stažení v PDF .  

Filumenistická encyklopedie

Autor:  Jaromír Jindra Vydal: - Český filumenistický svaz ve spolupráci s Klubem filumenistů České Budějovice, České Budějovice / Praha 2008, 1. vydání v nákladu 750 kusů - Klub filumenistů České Budějovice 2009 - 2014 - KF České Budějovice 2015, upravené 2.vydání v...

Sirkárny Jižních Čech

SIRKÁRNY JIŽNÍCH ČECH 1.- 3.díl Autor:  Jaromír Jindra Vydal:  Český filumenistický svaz ve spolupráci s Klubem filumenistů České Budějovice, České Budějovice / Praha 2007 - 2008   Ke stažení ve formátu PDF.  

První čeští sirkaři

PRVNÍ ČEŠTÍ SIRKAŘI Autor:  Jaromír Jindra Vydal: ČFS a Klub filumenistů v Českých Budějovicích 2006, jako svazek Filumenistické knihovničky EDICE 32 Ke stažení ve formátu PDF.    

Malá filumenistická univerzita

MALÁ FILUMENISTICKÁ UNIVERZITA   Autor: Jaromír Jindra Vydal: Filumenistický kroužek PKO v Český Budějovicích 1973, jako přílohu časopisu Jihočeský Filumenista   Ke stažení ve formátu PDF.  

Průvodce začínajícího filumenisty

Průvodce začínajícího filumenisty Autor: Jaromír Jindra Vydal: ČFS Praha 1989 1.vydání, náklad 1 500 výtisků Ke stažení ve formátu PDF.    

STO DVACET LET Českého sirkařství

STO DVACET LET ČESKÉHO SIRKAŘSTVÍ 1839 - 1959 Autor:  Jiří Šperk Vydal: Filumenistický kroužek Závodního klubu ROH při n.p. Sběrné suroviny Praha-město, Praha 1959 Tisk: Mír Praha, 2 000 výtisků   Ke stažení ve formátu PDF.  
<< 1 | 2