Průzkum spokojenosti čtenářů.

Prvních osm otázek je povinných (vpravo označených hvězdičkou), devátá volitelná.
Děkujeme za vyplnění dotázníku.
S výsledky průzkumu, budete seznámeni na našich stránkách v průběhu měsíce června 2016.
Dotazník je k dizpozici od 10. do 31. května 2016.