STO DVACET LET Českého sirkařství

STO DVACET LET Českého sirkařství

STO DVACET LET ČESKÉHO SIRKAŘSTVÍ
1839 - 1959

Autor:  Jiří Šperk

Vydal: Filumenistický kroužek Závodního klubu ROH při n.p. Sběrné suroviny Praha-město, Praha 1959

Tisk: Mír Praha, 2 000 výtisků

 

Ke stažení ve formátu PDF.