Katalog ZN 2004 - 2007

Katalog ZN 2004 - 2007

České zápalkové nálepky 2004 - 2007

- české zápalkové nálepky pro domácí trh
- české zápalkové nálepky pro export

Autor:  Jaromír Jindra

Vydal:  ČFS, Praha 2008, 1. vydání, náklad 800 výtisků, příloha časopisu Filumenie č. 2 / 2008

Ke stažení v PDF.