Katalog filumenistických aršíků vydaných od roku 1953 do 2018

Katalog filumenistických aršíků vydaných od roku 1953 do 2018

Katalog filumenistických aršíků vydaných od roku 1953 do 2018

Aautor František Ševčík

1. vydání ČFS 2019

Katalog můžete získat u p. Jaroslava Čapského.