Filumenistická encyklopedie

Filumenistická encyklopedie

Autor:  Jaromír Jindra

Vydal:

- Český filumenistický svaz ve spolupráci s Klubem filumenistů České Budějovice, České Budějovice / Praha 2008, 1. vydání v nákladu 750 kusů

- Klub filumenistů České Budějovice 2009 - 2014
- KF České Budějovice 2015, upravené 2.vydání v elektr.podobě

Komentář:
Celou filumenstickou encyklopedii již mají čtenáři k dispozici v jednotlivých svazcích, tak jak vycházela postupně v letech 2008 - 2014, včetně rejstříku a dodatků z roku 2014.
Encyklopedie bude vydávána postupně v upravené a doplněné podobě. Jednotlivé díly si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Celá Fil.encyklopedie ke stažení PDF (velikost 47 MB)

Jednotlivé díly:

1. Filumenistická encyklopedie A - F

2. Filumenistická encyklopedie F - H

3. Filumenistická encyklopedie H - J

4. Filumenistická encyklopedie J - K

5. Filumenistická encyklopedie K - L

6. Filumenistická encyklopedie L - N

7. Filumenistická encyklopedie N - P

8. Filumenistická encyklopedie  P

9. Filumenistická encyklopedie P - S

10. Filumenistická encyklopedie  S

11. Filumenistická encyklopedie S - T

12. Filumenistická encyklopedie T - W

13. Filumenistická encyklopedie W - Ž

14. Rejstřík a dodatky Filumen.encyklopedie (2014)