Dějiny továren v Sušici

Dějiny továren v Sušici

Dějiny továren na zápalky v Sušici 1839 - 1946

Autor:  Josef Brabec, Sušice 1975

Úvod a 1. díl - Založení sirkařského průmyslu v Sušici  PDF