Český a slovenský panteon

Český a slovenský panteon

Významené české a slovenské osobnosti na zápalkových nálepkách

Autor: Jaromír Jindra

Vydání: vychází v rámci Filumenistické knihovničky EDICE "32", České Budějovice od roku 2010

Všechny díly komplet  PDF