Album čs. ZN export 1945 - 1983

Album čs. ZN export 1945 - 1983

 

Album česloskoslovenských ZN pro vývoz 1945 - 1983

Autor: Jiří Šperk

Vydal: ČFS Praha 1991, 1.vydání

Podle Katalogu Jiří Hloušek & kolektiv 1987,1992
 

Soubory ve formátu PDF

První část

Druhá část

Třetí část

Čtvrtá část

Patá část

Šestá část

Podklady poskytl Jindřich Jelínek.