120 let sirkárny SOLO Sušice

120 let sirkárny SOLO Sušice

120 let SIRKÁRNY SOLO SUŠICE

Autor. Josef Farták

Vydalo: Krajské nakadatelství v Plzni roku 1959, 1. vydání, náklad 3000 výtisků

 

Ke stažení v PDF .