Členství v Českém filumenistickém svazu, z. s.  je dobrovolné.

Podmínkou pro vstup do ČFS je:

  • odeslání vyplněné přihlášky na adresu Českého filumenistického svazu, z. s. , prostřednictvím tohoto formuláře nebo pomocí tiskopisu (ke stažení ve formátu WORD -- PDF).
  • zaplacení ročního členského příspěvku


Výše členského příspěvku činí:

  •     0 Kč pro členy do 15 let
  •   90 Kč pro členy 15-17leté
  • 180 Kč pro členy 18-69leté
  •   90 Kč pro členy 70leté  a starší
  • 180 Kč/rok pro zahraniční členy (+balné a poštovné při zasílání pošty do dané země)
 
Pro rok 2021:
  • 300 Kč pro členy 18-69leté
  • 200 Kč pro členy 70leté  a starší
ČFS zajišťuje následující služby:
- členský zpravodaj se spoustou informací, dnes již v celobarevném vydání
- informace a obrazový materiál na web. stránkách
- službu svazového zmocněnce
- zajišťování sběratelského materiálu
- zajištění velkých setkání sběratelů
- slevy na vstupném na akce pořádané VV ČFS
- slevy na publikace a katalogy vydávané ČFS

Přihláška do ČFS

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné*

V rámci GDPR kliknutím na tlačítko  Odeslat   stvrzuji, že souhlasím s používáním mých osobních údajů uvedených na přihlášce pro potřebu ČFS, že jsem se seznámil s podmínkami uvedenými na webových stránkách ČFS a nemám proti nim námitek.