OBNOVUJEME EDICI ,,PRAMENY“
Příští rok uplyne čtyřicet let od chvíle, kdy si členové Českého filumenistického svazu mohli
zajistit první publikaci z nově založené edice ,,Prameny“, kterou byla studie sušického histori-
ka Vladimíra Holého Počátky sušického sirkařství.
V roce 2015 na popud a za významné pomocí Jaromíra Jindry oprášíme edici ,,Prameny“, která navazuje na dva svazky z předchozích let. V dalších letech budeme vydávat publikace nepravidelně. Každý titul bude mít i s obálkou 36 stran. Proč č. 3? Předcházející čísla (1 a 2) vyšla před časem a
navážeme na číslování. 
Blíže o edici v 1.čísle Filumenie 2015.

Prameny

PRAŽSKÉ SIRKAŘSTVÍ

Pražské sirkařství Autor:  Jiří Šperk, 2012,...

Staré pověsti filumenistické

Staré pověsti filumenistické Autor:...

ČESKÉ SIRKAŘSTVÍ V DATECH

České sirkařství v datech Autor: Jaromír...

AKCIOVÁ SPOLEČNOST HELIOS

Autor: Jaromír Jindra 1.vydání Edice Prameny 4....

KONEC VELKÉHO SNU IVARA KREUGERA

Autor: Jaromír Jindra 1.vydání Edice Prameny 3....

SIRKAŘSTVÍ NA CHRUDIMSKU

Autor: František Šáda 1.vydání Edice Prameny 2....

POČÁTKY SUŠICKÉHO SIRKAŘSTVÍ

Autor: Vladimír Holý 2. doplněné vydání Edice...