OBNOVUJEME EDICI ,,PRAMENY“
Příští rok uplyne čtyřicet let od chvíle, kdy si členové Českého filumenistického svazu mohli
zajistit první publikaci z nově založené edice ,,Prameny“, kterou byla studie sušického histori-
ka Vladimíra Holého Počátky sušického sirkařství.
V roce 2015 na popud a za významné pomocí Jaromíra Jindry oprášíme edici ,,Prameny“, která navazuje na dva svazky z předchozích let. V dalších letech budeme vydávat publikace nepravidelně. Každý titul bude mít i s obálkou 36 stran. Proč č. 3? Předcházející čísla (1 a 2) vyšla před časem a
navážeme na číslování. 
Blíže o edici v 1.čísle Filumenie 2015.

Prameny

Pražské sirkařství - dodatek

Pražské sirkařství - dodatek Tomáš Jelínek ČFS 2019, 1. vydání v elektronické podobě   Ke stažení v PDF

PRAŽSKÉ SIRKAŘSTVÍ

Pražské sirkařství Autor:  Jiří Šperk, 2012, nevydáno Aktualizace a doplnění barevných reprodukcí ZN,  Jaromír Jindra 2017 Vydání:  ČFS Praha 2017, v elektronické podobě Ke stažení v PDF.

Staré pověsti filumenistické

Staré pověsti filumenistické Autor:  František Kodl Vydal:  ČFS Praha 2017, 1. vydání Edice Prameny 6. svazek Technická redakce a grafická úprava Jaromír Jindra. Ke stažení v PDF.

ČESKÉ SIRKAŘSTVÍ V DATECH

České sirkařství v datech Autor: Jaromír Jindra 1.vydání Edice Prameny 5. svazek ČFS Praha 2016 Celá publikace bude ke stažení v PDF.  

AKCIOVÁ SPOLEČNOST HELIOS

Akciová společnost HELIOS Autor: Jaromír Jindra ČFS Praha 2016, 1.vydání Celá publikace bude ke stažení v PDF.  

KONEC VELKÉHO SNU IVARA KREUGERA

KONEC VELKÉHO SNU IVARA KREUGERA Jaromír Jindra ČFS Praha 2015, 1.vydání Celá publikace bude ke stažení v PDF.  

SIRKAŘSTVÍ NA CHRUDIMSKU

SIRKAŘSTVÍ NA CHRUDIMSKU František Šáda ČFS Praha 1979, 1.vydání Publikace ke stažení v PDF.  

POČÁTKY SUŠICKÉHO SIRKAŘSTVÍ

POČÁTKY SUŠICKÉHO SIRKAŘSTVÍ Vladimír Holý Zájmový náklad ČFS Praha 1976, 2. doplněné vydání Publikace ke stažení v PDF.