Změna výše členského příspěvku pro r. 2021

16.10.2020 18:31


Před blížícím se závěrem roku 2020 je nutné znovu informovat naše členy o důležité změně, která se uskuteční po dlouhých 10 letech, a tím je změna výše členského příspěvku.  Hospodářská situace ČFS a související nutnost navýšení členského příspěvku byly jedním z hlavních a důležitých témat 17. členské konference. Podrobné zprávy k těmto tématům, včetně důvodové zprávy k nutnosti zvýšení členského příspěvku si můžete přečíst zde: Informace z jednání 17. členské konference ČFS.
    Faktem je, že členský příspěvek je ve stejné výši již 10let! a současná situace s financováním se stávajícím příspěvkem 180,-Kč člen do 70let věku a 90,-Kč/rok člen nad 70let věku prostě není již dále udržitelná tak, abychom zachovali vyrovnané svazové hospodaření při minimalizaci nákladů.
    Na konferenci bylo tedy toto téma podrobně diskutováno a delegáty bylo odsouhlaseno navýšení příspěvku takto:

Člen ČFS do 70 let 300,-Kč/rok, člen ČFS nad 70 let 200,-Kč/rok.

    Členským příspěvkem všichni sběratelé - filumenisté podporují filumenii jako sběratelský obor a pomáhají ji také zachovat jako kulturní dědictví i pro další generace do budoucna.

    Platbu členského příspěvku můžete provést tak jako vždy buď přímo na účet svazu č. 125745399/0800 s uvedením variabilního symbolu, jako složeniny čísla oblasti a členského čísla (např. 314321) nebo prostřednictvím svazového zmocněnce, případně u stolku VV ČFS na sběratelském setkání v Praze 12. 12. 2020 (pokud nebude z důvodu opatření proti koronaviru zrušeno).

Martin Frantes - předseda ČFS