Zázraky se dějí. Děkujeme!!

10.09.2020 18:41

    Před několika týdny mi volal náš člen, pan JUDr. Jiří Brožák, a obsah telefonátu mě šokoval. Nutno hned říct, že příjemně! Popsal mi, že koupil nějaký větší soubor nálepek od jednoho Angličana, a tento pán projevil zájem dát určitý podíl z kupní ceny ve prospěch našeho svazu!!!

    Nikdy jsme se s takovouto situací nesetkali a tak jsme narychlo připravili darovací smlouvu a vlastně až do minulého týdne jsme čekali, že to asi stejně celé nevyjde, že takhle dobré věci se nestávají. Ale stalo se! Na účet svazu přišla, pro náš rozpočet neuvěřitelná, částka 18.300 Kč! Pro nás něco zcela ojedinělého, ale podle dárce je prý v Británii vcelku obvyklé, že velcí sběratelé tímto způsobem podporují svůj svaz a dávají nějaká procenta z větších obchodů na účely jejich svazu…
   Chtěli bychom tak touto cestou mockrát poděkovat panu Emersonovi Chanovi z Londýna za zaslaný dar a současně i panu doktorovi Brožákovi za vyjednání a vyřízení celé transakce. K tomuto krásnému příběhu se vrátíme ještě na stránkách Filumenie č.4/2020

Za VV ČFS Milan Tomášek