Zase se potvrdilo, že stále je třeba hledat.

18.03.2016 16:43

    Na setkání sběratelů zápalkových nálepek v Praze, dne 12. 3. 2016, se objevila nová série populárních šestek Austrií, dosud neznámá.
Na setkání za mnou přišel známý sběratel pan Jiří Zajíček s kopií nálepek na listu. Na levé straně pár nálepek  Austrií  H.E. LADY CARMICHAEL  a  H.E. LORD CARMICHAEL, které jsou známé a poměrně dost vzácné. K mému překvapení na pravé straně listu byla ona série vyobrazující poprsí dívek v dobových šatech. V horní části nálepky nápis MADE IN AUSTRIA a dole uvádějící název série „DARLING “. 

    Jejím majitelem je pan Roman Pleier. Katalog sérií Austrií jsme zpracovali a vytiskli v roce 1980. Od této doby se objevily různé nátisky, ale série v klasickém provedení jako je tato, je prvním velkým nálezem.
Chtěl bych poděkovat jejímu majiteli, za souhlas s uveřejněním.
Ještě jednou díky,  Josef Lux.

 

Náhledy zápalkových nálepek uvedených v článku.

H.E. LADY CARMICHAEL H.E. LORD CARMICHAEL

 

šestice DARLING