Zapomenutá historie

18.05.2017 14:20

Koncem roku uplyne 60. let od založení FK Gottwaldov – Zlín.

Prolog pamětní knihy snad nejlépe vyjádří nadšení s kterým tento FK vznikal....

Zakládáme tuto knihu jako dokument času,
který po zaměstnání věnujeme svému koníčku-
sbírání zápalkových nálepek. A chceme na filmovém pásu času zachytit slovem, fotografií i jinými dokumenty, krátkým záznamem i aktuální poznámkou to, čím celá společnost, náš kroužek, rodina i jednotlivci žili a co zachovat příštím generacím. Na tuto cestu se  vydáváme s nadšením i s nadějí, že naši následovníci vytrvají.
Břetislav Kotyza

 

 

    Oficiálně Filumenistický Kroužek Gottwaldov vznikl  1. ledna 1958 ale již 28. prosince 1957 se sešlo pár nadšenců na ustanovující schůzce. Krátce po vzniku měl  již 35 členů.
Snad nejlepším, způsobem propagace je uspořádání výstavy a ta I. byla v listopadu  1961. K výstavě byl vydán i aršík (k. č. 79 v nákladu 1 000 ks). Samotná výstavu byla pro úspěch prodloužena o 5 dní a navštívilo ji 5 123 návštěvníků.

     Dřív než byla zahájena  II. výstava ZN se v březnu (1963),  konala se beseda Jiřiny Kodlové ,,Se zápalkovou nálepkou kolem světa,,.

    U příležitosti 20. výročí osvobození (1965)se konala III. výstava ZN, ke které byl vydán pamětní aršík (k. č. 180 v nákladu 500 ks) a dvoubarevný plakát (200 ks). Dnes již nezjistíme zda nízká účast (450 návštěvníků) byla v důsledku horší propagace nebo se jednalo o nezájem návštěvníků. Koncem roku je znát i pokles členů kroužku na 78 z původních 161 v roce 1961.
    Ani umístění výstavy (1974) uspořádané k 30. výročí osvobození, 30. výročí SNP a 25. výročí přejmenování města Zlín na Gottwaldov, do prostorů sálu Družba, nebylo tou správnou volbou. Sál byl stranou městské dopravy a tak se výstava stala pro pořadatele zklamáním.
    Další i když krátkou ale s nadšením připravenou výstavu (3. -  6. 12. 1976) a zaměřenou převážně k oslavám ,,Měsíce československo-sovětského přátelství, zhlédli zájemci v sále PKO na nábřeží Pionýrů.
    O rok později uspořádali  filumenisté v pobočce SČSP výstavu 60. výročí VŘSR ( 1977) kterou vidělo asi 200 návštěvníků. Následně byla přestěhována do meziposchodí kina Družba a během měsíce ji viděly další zájemci. Začátkem 90-tých let se členská základna ustálila na 80ti členech.
    Neúnavný Břetislav Kotyza byl iniciátorem výstavky ZN (1985) pořádané ZŠ Svahy ke 40. výročí osvobození, která byla pro velký zájem prodloužena a vystavený materiál obměněn.
Slavnostní členská schůze konaná u příležitosti 30 let trvání kroužku filumenistů (1987) byla umístěna do místnosti Parku Kultury a Oddechu – Družba. Současně byla uspořádána výstava ZN, krabiček, filumenistických aršíků, odznaků a byla vystavena i klubová kronika.

Poslední zmínka o činnosti  FK Gottwaldov kterou mám  je z ledna 1988, kdy filumenisté uspořádaly propagační výstavku v nově postavené budově PKO na Burešově.
 

Miloslav Kubiš sběratel historie - www.mikubis.cz