Zápalkové nálepky 1. republiky

04.03.2018 13:27

Sbíráte zápalkové nálepky 1. republiky pro domácí trh? 

Pak jistě vlastníte katalog těchto nálepek od pana Jiřího Šperka z roku 1969.  Katalog je téměř 50 let starý. Od té doby vyšly různé dílčí studie k tematickým skupinám v našich časopisech. Absenci aktualizovaného katalogu ZN 1. republiky pro domácí trh řešil pan Jiří Šperk zveřejněním studie, které vycházela na pokračování ve svazovém časopisu Filumenie v letech 1989-90. K této studii, pak byly zvěřejněny ve sběratelských periodikách různé reakce a zamyšlení. Podrobněji se problematice ZN 1. 

první republiky věnovala autorská dvojice Petr Laštovka a Jiří Zajíček. Postupně vydali v letech 1998 a 1999 dvoudílný  "Komentář a klíč k určování nálepek Československo 1918 - 1945 - domácí trh".


Sběratelé mají možnost seznámit se s obnoveným vydáním studie autora Jiřího Šperka. Při zpracování reprintu „Studie České zápalkové nálepky 1918–1945“, která vycházela ve Filumenii č 5/1989 až 5/1990, bylo využito reprodukčních možností dnešní doby.

Cílem je umístění studie na webových stránkách a poskytnutí její podoby v elektronické formě.  Studie byla doplněna o barevné reprodukce nálepek z uvedené doby tak, aby se doplněné vydání rozšířilo oproti tištěné podobě z roku 1989. V případě nedostupnosti barevného provedení, bylo použito alespoň černobílého vyobrazení. Do textové části bylo zasahováno minimálně, byly doplněny některé poznámky pro čarou.
Vše podstatné najdete v úvodní části autora pana Jiřího Šperka, jeho slova neztratila ani po tolika letech nic na svém významu.
Od vydání této studie uplynulo hodně času, objevily se nové poznatky a v odborném tisku bylo publikováno hodně názorů s touto tematikou. Některá upřesnění jsou uvedena v poznámce a podrobnější vyjádření, polemika sběratelů je zařazena jako dodatek této studie.

Luděk Trejbal

Obnovené vydání studie J. Šperka (České zápalkové nálepky 1918-1945) v PDF

Dodatek - polemika a vyjádření v periodikách v PDF